Rolowania - aktualizacja 19-03-2020 05:37

19-03-2020 05:37
Rolowania - aktualizacja

TMS Trader
Rolowania – aktualizacja

19 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: DE30.std, DE30, GB100.std, CH20.std, PL20.std, IT40.std, FR40.std, NL25.std, ES35.std, NATGAS.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• FR40.std dla pozycji długiej 107,5  pkt. dla pozycji krótkiej -132,5 pkt.
• NL25.std dla pozycji długiej 185 pkt. dla pozycji krótkiej -205 pkt.
• DE30.std dla pozycji długiej 187,5   pkt. dla pozycji krótkiej -202,5 pkt.
• DE30 dla pozycji długiej  187,5 pkt. dla pozycji krótkiej -202,5 pkt.
• ES35.std dla pozycji długiej  44,8 pkt. dla pozycji krótkiej – 52,8 pkt.
• PL20.std dla pozycji długiej 32,5 pkt. dla pozycji krótkiej -47,5 pkt.
• NATGAS.std dla pozycji długiej -53 pkt. dla pozycji krótkiej 33 pkt.
• CH20.std dla pozycji długiej 172 pkt. dla pozycji krótkiej -176 pkt.
• IT40.std dla pozycji długiej 577 pkt. dla pozycji krótkiej -587 pkt.
• GB100.std dla pozycji długiej 865 pkt. dla pozycji krótkiej -885 pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Connect
Rolowania – aktualizacja

19 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: DE30.pro, GER30, GB100.pro, CH20.pro, PL20.pro, W20x10, IT40.pro, FR40.pro, NL25.pro, ES35.pro, ESP35, NATGAS.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• FR40.pro dla pozycji długiej 107,5  pkt. dla pozycji krótkiej -132,5  pkt.
• NL25.pro dla pozycji długiej 185  pkt. dla pozycji krótkiej -205 pkt.
• DE30.pro dla pozycji długiej 187,5  pkt. dla pozycji krótkiej -202,5 pkt.
• GER30 dla pozycji długiej 187,5  pkt. dla pozycji krótkiej -202,5 pkt.
• ES35.pro dla pozycji długiej 44,8  pkt. dla pozycji krótkiej -52,8 pkt.
• ESP35 dla pozycji długiej 448 pkt. dla pozycji krótkiej -528 pkt.
• PL20.pro dla pozycji długiej 32,5 pkt. dla pozycji krótkiej -47,5 pkt.
• W20x10 dla pozycji długiej 3,5 pkt. dla pozycji krótkiej -4,5 pkt.
• NATGAS.pro dla pozycji długiej -44 pkt. dla pozycji krótkiej 42 pkt.
• CH20.pro dla pozycji długiej 172  pkt. dla pozycji krótkiej -176 pkt.
• IT40.pro dla pozycji długiej 265  pkt. dla pozycji krótkiej -275 pkt.
• GB100.pro dla pozycji długiej 175 pkt. dla pozycji krótkiej -195 pkt.
Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Markets
Rolowania – aktualizacja

19 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: FR.40, NL.25, DE.30, ES.35, PL.20, NATGAS, CH.20, IT.40, EU.50, UK.100. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:
• FR.40 dla pozycji długiej 120  pkt. dla pozycji krótkiej -120 pkt.
• NL.25 dla pozycji długiej 195 pkt. dla pozycji krótkiej -195 pkt.
• DE.30 dla pozycji długiej 195 pkt. dla pozycji krótkiej -195 pkt.
• ES.35 dla pozycji długiej 48,8  pkt. dla pozycji krótkiej -48,8 pkt.
• PL.20 dla pozycji długiej 40 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.
• NATGAS dla pozycji długiej -43 pkt. dla pozycji krótkiej 43 pkt.
• CH.20 dla pozycji długiej 174 pkt. dla pozycji krótkiej -174 pkt.
• IT.40 dla pozycji długiej 270 pkt. dla pozycji krótkiej -270 pkt.
• EU.50 dla pozycji długiej 75 pkt. dla pozycji krótkiej -75  pkt.
• UK.100 dla pozycji długiej 185 pkt. dla pozycji krótkiej -185 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.