Rolowania - aktualizacja 22-09-2021 22:50

22-09-2021 22:50
Rolowania - aktualizacja

TMS Trader

Rolowania

23.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN, GASOLIN.std, HOIL.std. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • BITCOIN dla pozycji długiej -9500 pkt., dla pozycji krótkiej 9500 pkt.
  • GASOLIN.std dla pozycji długiej 370 pkt., dla pozycji krótkiej -430 pkt.
  • HOIL.std dla pozycji długiej -70 pkt., dla pozycji krótkiej -130 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

TMS Connect

Rolowania

23.09.2021 nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: BITCOIN, GASOLIN.pro, HOIL.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

  • BITCOIN dla pozycji długiej -9500 pkt., dla pozycji krótkiej 9500 pkt.
  • GASOLIN.pro dla pozycji długiej 396.5 pkt., dla pozycji krótkiej -403.5 pkt.
  • HOIL.pro dla pozycji długiej 28.5 pkt., dla pozycji krótkiej -31.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.