Rolowania - aktualizacja 17-03-2020 02:44

17-03-2020 02:44
Rolowania - aktualizacja

TMS Connect
Rolowania

17 marca 2020 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: AU200.pro, OILWTI.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

 AU200.pro dla pozycji długiej 18,5  pkt. dla pozycji krótkiej -21,5 pkt.
• OILWTI.pro dla pozycji długiej -32,5  pkt. dla pozycji krótkiej  29,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.