RM chce umożliwić inwestowanie na IKZE we wszystkie obligacje detaliczne SP - CIR

17-09-2013 17:23
17.09. Warszawa (PAP) - Rada Ministrów proponuje umożliwienie inwestowania na kontach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego we wszystkie oferowane przez Skarb Państwa obligacje detaliczne - poinformował CIR w komunikacie.

"(...)przewidziano m.in. wprowadzenie opodatkowania wypłat z IKZE zryczałtowanym podatkiem dochodowym w miejsce obecnie obowiązującego opodatkowania według skali PIT; ma być wprowadzony limit kwotowy wpłat na IKZE, jednakowy dla wszystkich, w wysokości podobnej do obecnie obowiązującego maksymalnego rocznego limitu wpłat na konto IKZE, tj. ok. 4 tys. zł; zostanie rozszerzona oferta produktowa podmiotów prowadzących działalność maklerską o możliwość inwestowania na koncie IKZE we wszystkie oferowane przez Skarb Państwa obligacje detaliczne" - napisano

W komunikacie dodano, że na koniec 2012 r. instytucje finansowe (np. zakłady ubezpieczeń, dobrowolne fundusze emerytalne) prowadziły 496.821 Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, gdzie zgromadzono 52,8 mln zł.

CIR poinformował w komunikacie także, że Rada Ministrów przyjęła informację o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. (PAP)

nik/ ana/