Rekreacja, transport, tytoń i alkohol spowodowały wzrost cen w III o 0,2 proc. - GUS

15-04-2013 14:10
15.04. Warszawa (PAP) - Największy wpływ na wzrost cen w marcu o 0,2 proc. miały wzrosty cen w dziale rekreacja, transport oraz wzrost cen alkoholu i tytoniu - wynika z danych GUS.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury (o 1,7 proc.), transportu (o 0,9 proc.) oraz wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,8 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc., 0,08 p. proc. i 0,05 p. proc. Niższe ceny związane z łącznością (o 2,9 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,11 p. proc." - napisał GUS w komunikacie.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 1,0 proc.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 1,9 proc.), a także podwyżki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,5 proc.) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,6 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,49 p. proc., 0,38 p. proc. i 0,23 p. proc. Obniżki opłat związanych z łącznością (o 7,3 proc.), niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,2 proc.), a także w zakresie transportu (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,30 p. proc., 0,25 p. proc. i 0,05 p. proc." - dodano. (PAP)

map/ gor/