Raport o OFE proponuje dwa warianty dobrowolności oraz umorzenie obligacji - Rostowski, MF

26-06-2013 11:09
26.06. Warszawa (PAP) - Raport o OFE proponuje trzy warianty zamian w OFE. Dwa warianty dotyczącą dobrowolności, trzeci umorzenia obligacji zgromadzonych w OFE - poinformował na konferencji wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski

"Pozostają trzy warianty, które rekomendujemy do dalszej debaty (...), by rada ministrów przekazała do następnej fazy debaty. Po pierwsze likwidacja części obligacyjnej OFE. Ta część, której OFE nie mają prawa inwestować w akcje byłaby przeniesiona na subkonta w ZUS, gdzie waloryzowana byłaby jak obecnie są waloryzowane środki tam zgromadzone. Część, która może być inwestowana w akcje pozostałaby w OFE. Składka wzrosłyby do 2,9 proc., czyli poziomu składki, która mogła być inwestowana w akcje i inne papiery komercyjne przed 2011 rokiem. OFE miałyby zakaz inwestowania w państwowe papiery dłużne" - powiedział Rostowski

"Wszystkie środki, które trafią do OFE musiałby być przeznaczone na zasilanie prywatnej realnej gospodarki. Po umorzeniu tych środków progi ostrożnościowe powinny być obniżone o wartość przeniesionych środków" - powiedział Rostowski.

Dwa pozostałe proponowane warianty odnoszą się do dobrowolności.

"Drugi wariant to dobrowolność, do którego OFE osoby chcą przynależeć (...) Osoby, które chciałyby pozostać w OFE wskazywałyby, w którym OFE chcą pozostać. Jeśli nie wskażą, to ich środki przeniesione byłyby na subkonto ZUS. Ten wariant dotyczyłby nie tylko nowych składkowiczów, ale i obecnie pracujących" - powiedział Rostowski.

"Trzeci wariant to dobrowolność polegająca na tym, że ubezpieczony może przekazać całość składki do ZUS (19,52 proc.) lub przekazać do ZUS część składki (17,52 proc.), czyli 2 proc. trafiłoby do OFE, ale przy dodatkowym warunku, że ta osoba dopłacałaby równowartość tych 2 proc. do OFE" - dodał wicepremier

nik/ fdu/ kba/ morb/ ana/