Rada Gospodarcza rozmawiała z NBP o długookresowych perspektywach polskiej gospodarki - Filar

19-02-2013 09:33
19.02. Warszawa (PAP) - Na poniedziałkowym spotkaniu Rady Gospodarczej przy premierze z prezesem NBP Markiem Belką omawiane były długookresowe perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Spotkanie miało charakter wymiany poglądów - poinformował w rozmowie z PAP Dariusz Filar z Rady Gospodarczej przy premierze.

Filar dodał, że w dyskusji obecny był także temat Polski w strefie euro, jednak bez określania ram czasowych, jeśli chodzi o przyjęcie wspólnej waluty.

"Po dwóch stronach stołu zasiedli naprzeciw siebie, z jednej strony Rada Gospodarcza przy premierze, z drugiej prezes Belka, część zarządu NBP i silna reprezentacja Instytutu Ekonomicznego. Każdy z obecnych mógł przedstawić swoje stanowisko na temat długookresowych perspektyw polskiej gospodarki oraz działań, które są niezbędne, żeby poprawić jej funkcjonowanie. Oczywiście był też w tym kontekst przyjęcia euro" - powiedział w rozmowie z PAP Filar.

"Nie ma żadnego wspólnego komunikatu. Mogę jedynie powiedzieć o tym, o czym sam mówiłem. Poruszyłem m.in. kwestię działań, jakie są moim zdaniem potrzebne, żeby podnieść innowacyjność i elastyczność rynku pracy" - dodał.

"Przyjęcie euro było także elementem tego spotkania, w długookresowym podejściu. Nie padły żadne ramy czasowe, żadne daty. Nasze myślenie było zorientowane na to, co trzeba zrobić w długiej perspektywie, żeby gospodarka była - nie tylko w kategoriach nominalnych, ale także realnych - zbliżona do gospodarki europejskiej. Była to pogłębiona wymiana poglądów na temat procesów długookresowych pomiędzy kręgiem wokółrządowym a NBP" - powiedział Filar.

jba/ osz/