QUERCUS TFI SA wykaz akcjonariuszy

30-04-2013 15:19
30.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 23/2013

Quercus TFI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., które odbyło się 25 kwietnia 2013 r.:1. Pan Sebastian BuczekLiczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 17 805 137Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 17 805 137Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 42,66Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 25,062. Pan Jakub GłowackiLiczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 13 611 108Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13 611 108Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 32,61Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 19,163. Pan Artur PaderewskiLiczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 2 900 000Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 900 000Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 6,95Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 4,08%4. Pan Paweł CichońLiczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 2 100 097Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 100 097Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 5,03Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 2,96

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra