QUERCUS TFI SA wybór członków zarządu i rady nadzorczej

26-04-2013 16:37
26.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 21/2012

Quercus TFI S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. powołało osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, wskazane poniżej.

Sebastian Buczek - Prezes ZarząduPosiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.W 1996 r. pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz. Od 1996 r. do 2007 r. pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu. Od 1999 r. do 2007 r. pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 r. Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 r. Prezesa Zarządu. Od 1997 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej (od 2009 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego). W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.Od sierpnia 2007 r. jest Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Generalnego oraz jest Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego.Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Navigator Capital S.A.Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.Pan Sebastian Buczek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Sebastian Buczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes ZarząduPosiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa oraz magistrem nauk politycznych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.Od 1998 do 2001 r. pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, kolejno na stanowiskach inspektora, specjalisty, starszego specjalisty. Od 2001 r. do 2007 r. pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., kolejno na stanowiskach: Prawnika oraz Inspektora Nadzoru, Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru, a następnie Dyrektora Departamentu Prawnego, Nadzoru Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, a także od kwietnia 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu. Od 2006 r. do 2007 r. pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., kolejno na stanowiskach: Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Inspektora Nadzoru, a następnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego, Nadzoru Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, a także pełnił funkcję Członka Zarządu. Od grudnia 2002 r. do 2006 r. był prokurentem ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ING Investment Management (Polska) S.A. Od sierpnia 2007 r. jest Pierwszym Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego.Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.Pan Artur Paderewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Artur Paderewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Płuska - Wiceprezes ZarząduPosiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych (kierunek: Finanse i Bankowość), absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Od 1993 r. do 1998 r. pracował w ING Banku Śląskim S.A., kolejno na wielu stanowiskach. Od 1998 r. do 2007 r. pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., na stanowisku Zastępcy Dyrektora Operacyjnego. Jako Zastępca Dyrektora Operacyjnego pełnił również funkcję Inspektora Nadzoru.Od sierpnia 2007 r. jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacyjnego.Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.Pan Piotr Płuska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Piotr Płuska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Paweł Cichoń - Wiceprezes ZarząduPosiada wykształcenie wyższe, jest magistrem inżynierem, absolwentem Politechniki Krakowskiej.Od 1994 r. pracował dla Frito-Lay, od 1998 r. dla Citibanku, zajmując od 1999 r. stanowisko Dyrektora Oddziału CitiGold, a od 2005 r. Dyrektora Rozwoju Bazy Klientów CitiGold. Od 2006 r. pracował dla Grupy ING na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży w ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI S.A., a od 2007 r. Członka Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI S.A.Od kwietnia 2008 r. jest Wiceprezesem Zarządu Quercus TFI S.A. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży.Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.Pan Paweł Cichoń nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Paweł Cichoń nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jerzy Cieślik - Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.Pan Jerzy Cieślik jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.W latach 1971-1991 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).W latach 1990-2003 był współzałożycielem oraz członkiem Zarządu spółek Ernst & Young w Polsce, a w latach 1996-2000 Prezesem Zarządu Ernst & Young S.A.Od 2004 r. jest profesorem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.W kwietniu 2013 r. został powołany na członka Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki.Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od czerwca 2008 r.Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.Pan Jerzy Cieślik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Jerzy Cieślik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Andrzej Dadełło - Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Zachodniego S.A. Jest założycielem i głównym akcjonariuszem firmy DSA Financial Group S.A. Jest i był członkiem kilkudziesięciu rad nadzorczych, między innymi takich spółek jak: Jtt Computer S.A., Bankier.pl S.A., CTE S.A., MCI S.A., Votum S.A. Za pośrednictwem grupy kapitałowej DSA FG S.A. jest również głównym akcjonariuszem klubów sportowych: piłkarskiej Miedzi Legnica i szachowej Polonii Wrocław. Był wicemistrzem Europy amatorów w szachach. Jest jednym z założycieli fundacji: Dom na skale i Votum. Był wielokrotnie nagradzany za działalność charytatywną i sponsorską. Oprócz piłki nożnej i szachów interesuje się psychologią oraz podróżami.Pan Andrzej Dadełło posiada akcje Quercus TFI S.A. za pośrednictwem podmiotu zależnego.Pan Andrzej Dadełło nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Andrzej Dadełło nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jerzy Lubianiec - Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.Pan Jerzy Lubianiec posiada wykształcenie wyższe, jest inżynierem inżynierii środowiska, absolwentem Politechniki Gdańskiej.Od 1985 do 1990 r. był współpracownikiem w firmie Zakład Elektrotechniczny Jerzy Lubianiec.Od 1990 do 1997 r. prowadził własną działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej P.H. Mistral s.c. w Gdańsku.Od 1995 do 2000 r. był Prezesem Zarządu LPP S.A.Od 2000 r. jest Prezesem Rady Nadzorczej LPP S.A.Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od sierpnia 2007 r.Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.Pan Jerzy Lubianiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Jerzy Lubianiec nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Janusz Nowicki - Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa obrotu nieruchomościami. Posiada długoletnią praktykę prawniczą z zakresu obsługi postępowań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji rynku nieruchomości. W latach 1985-95 prowadził indywidualna praktykę zawodową. Od 1995 r. jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej BNT s.c. w Warszawie.Pan Janusz Nowicki nie jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.Pan Janusz Nowicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Janusz Nowicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Maciej Radziwiłł - Członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A.Pan Maciej Radziwiłł posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Stanu Illinois w Urbana Champaign.W latach 80-tych był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.W latach 90-tych pełnił funkcję dyrektora ds. analiz kolejno: Creditanstalt Securities, Credit Suisse First Boston i Union Bank of Switzerland.W 2002 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Elektrim S.A.Od 2001 r. do czerwca 2012 r. był Prezesem Zarządu Trakcja Polska S.A. (obecnie Trakcja - Tiltra S.A.). Od lipca 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Trakcja - Tiltra S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. od czerwca 2008 r.Nie jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.Pan Maciej Radziwiłł nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Quercus TFI S.A., w tym:- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Maciej Radziwiłł nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:- § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/