PTE PZU SA informuje

02-09-2013 13:17
02.09. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 90, poz. 520, ze zm.), Powszechne Towarzystwo Emerytalne uprzejmie informuje, że w dniu30 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna podjęło następujące decyzje:

1) powołało do Rady Nadzorczej Spółki PTE PZU SA panią Barbarę Smalską. Uchwała w sprawie powołania nowego członka wejdzie w życie z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.2) dotychczasowemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Ryszardowi Trepczyńskiemu, powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE PZU SA. Uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia.

Ponadto informujemy, że do Spółki wpłynęła rezygnacja dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE PZU SA,pana Bogusława Skuzy, z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa z dniem28 sierpnia 2013 r .

kom abs/