PTE ALLIANZ POLSKA SA uchwały podjęte na WZA

29-04-2013 16:03
29.04. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie par. 16 pkt 4 w związku z par. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że dnia 29 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały:

- o powołaniu Witolda Stanisława Jaworskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- o powołaniu Marca Smida na członka Rady Nadzorczej Spółki,

- o powołaniu Tadeusza Ryszarda Szumlicza na członka Rady Nadzorczej Spółki,

- o powołaniu Jacka Lisowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powyższe uchwały zostały podjęte pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

kom abs/