Przy przystąpieniu Polski do strefy euro NBP przekaże do EBC 5,5 mld euro - MF

20-03-2013 09:19
20.03. Warszawa (PAP) - Podczas przystąpienia Polski do strefy euro przy niezmienionych zasadach przekazywania rezerw, NBP przekaże do EBC z rezerw walutowych środki o wartości 5.474,2 mln euro - ocenia MF.

"Przy założeniu przystąpienia Polski do strefy euro przy niezmienionych parametrach, na podstawie, których wyznaczana jest wysokość rezerw przekazywanych do EBC, szacunkowa kwota, którą NBP miałby przekazać EBC, wynosiłaby 5474,2 mln euro, w tym - 507,0 mln euro - jako wpłata do kapitału EBC, 2.820,1 mln euro - jako wkład w rezerwy walutowe EBC, przy czym równocześnie w takiej wysokości powstanie należność od EBC w euro z tytułu wniesionych rezerw walutowych, - 2.147,1 mln euro - jako wkład w rezerwy kapitałowe i celowe EBC" - napisało MF w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Kwota stanowiąca wkład do rezerw EBC była przekazywana przez przystępujące banki centralne w dolarach i jenach - łącznie 85 proc. - oraz w złocie monetarnym - 15 proc. Po wstąpieniu Polski do strefy euro część rezerw przekazana do EBC będzie własnością tego banku. Pozostała część rezerw pozostanie własnością NBP" - napisał MF.

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w lutym 2013 roku 81.610,3 mln euro. (PAP)

map/ jtt/