Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 IV - 14 V

09-04-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 IV - 14 V

WTOREK, 9 KWIETNIA

- Menedżer Martin Sorrell, szef WPP wystąpi na konferencji "Nowy marketing w kreowaniu wartości firmy". (9.00)

* - ABC Data zaprezentuje nowe produkty, a także plany związane z rozwojem marki Colorovo. (9.30 - zmiana godziny)

* - Komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej organizują konferencję poświęconą energii odnawialnej w Polsce. (9.30)

- Firma doradcza PwC przedstawi wyniki raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce. (10.00)

- Stowarzyszenia Producentów Cementu organizuje spotkanie prasowe, dotyczące wyników sprzedaży cementu za pierwszy kwartał 2013 r., prognoza rocznej oraz zagrożeń i wyzwań dla branży cementowej w Polsce. (10.00)

- LUG SA przedstawi prognozy na 2013 rok oraz strategię na lata 2013-2016. (11.00)

- Konferencja prasowa, inaugurująca ogólnopolski program społeczno-edukacyjny "Wydatki kontrolowane". W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby programu, którego tematem jest: "Wykluczenie finansowe jako skutek nieumiejętności zarządzania budżetem domowym". Wyniki badania zaprezentują m.in.: Marcin Kaszuba - Narodowy Bank Polski, Mariusz Hildebrand - BIG InfoMonitor. (11.00)

- Agencja reklamowa Blue Ocean Media zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)

- Polski Instytut Dyrektorów organizuje seminarium: "Fairness Opnion jako narzędzie corporate governance" (przegląd praktyki polskiego rynku kapitałowego). (17.30)

- We Francji zostanie podany wskaźnik sentymentu w biznesie w marcu (8.30)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lutym (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w małym biznesie w marcu przez NFIB (13.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w lutym (16.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- W V Forum Bankowym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowości i finansów, prezesi i członkowie zarządów banków polskich i zagranicznych oraz nadzorów finansowych.

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- We Wrocławiu odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych - spotkanie ludzi rynku kapitałowego. Tegoroczne Forum zostało przygotowane we współpracy z magazynem "Forbes".

ŚRODA, 10 KWIETNIA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych.

- Mo-Bruk przedstawi plany oraz strategię na najbliższy rok. (13.00)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w II (8.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik MBA dotyczący nowych wniosków o kredyt hipoteczny (13.00)

- Fed opublikuje "minutki" z posiedzenia 19020 marca (20.00)

CZWARTEK, 11 KWIETNIA

- NBP przedstawi sytuację na rynku mieszkaniowym w IV kw. 2012 r. (10.00)

* - NBP przedstawi koniunkturę międzynarodową w kwietniu 2013 r. (14.00)

- MF zaoferuje na aukcji obligację DS1023/WZ0124 za 2.000-5.000 mln zł (11.30)

- W Polsko-Ukraińskiej Konferencji Gazowej wezmą udział m.in.: Janusz Piechociński, wicepremier minister gospodarki; Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki; Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG. (10.00)

- Polska Agencja Prasowa w ramach projektu Serwis PAP Energetyka Ekstra, organizuje konferencję zatytułowaną: "Rozwój infrastruktury energetycznej - szanse i możliwości w kontekście przygotowywanej ustawy o korytarzach przesyłowych". W konferencji weźmie udział minister gospodarki, Janusz Piechociński, a także prezesi i członkowie zarządów firm realizujących projekty infrastrukturalne - Enea Operator, PTPiREE, PERN "Przyjaźń", PSE Operator, Gaz-System. Podczas konferencji zostaną przedstawione plany rozwoju sieci energetycznej w szerokim kontekście (elektroenergetyka, gaz, paliwa) oraz stan prac nad projektem ustawy. Omówione będą także skutki jej wprowadzenia w życie oraz możliwości, jakie daje ona zarówno inwestorom jak i samorządom. (10.30)

* - Polska Izba Ubezpieczeń przedstawi rekomendację dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. (11.00)

* - Konferencja Krajowej Izby Sportu i Deloitte: "Ekonomiczny wymiar wspierania sportu przez spółki Skarbu Państwa". (14.00)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 6 IV (14.30)

PIĄTEK, 12 KWIETNIA

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

- Neste podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.00)

* - Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w konferencji w Krakowie "Problemy energetyczne w Polsce i Azerbejdżanie w kontekście polityki energetycznej UE". (12.00)

- W strefie euro zostanie opublikowana informacja o produkcji przemysłowej w II (11.00)

- W USA zostanie opublikowana informacja o sprzedaży detalicznej w III (14.30)

- W USA zostanie podany indeks cen producenta w III (14.30)

- W USA zostanie podany indeks zaufania konsumentów, opracowany przez Uniwersytet Michigan, za IV (15.55)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w II (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za poprzedni miesiąc (14.00)

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

* - Randstad przedstawi wyniki 11. edycji sondażu "Monitor Rynku Pracy", dedykowanego analizie opinii pracowników na temat ich poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy, mobilności zawodowej, bieżących oczekiwań i obaw. (10.30)

WTOREK, 16 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

- Premier Donald Tusk, minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk wezmą udział w konferencji "Program Inwestycje Polskie - priorytety rządu, oczekiwania biznesu". (9.00)

- Konferencja w Senacie "Droga do energetyki obywatelskiej. Potencjał rozwoju w Polsce energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii". Celem konferencji jest przedstawienie potencjału i uwarunkowań rozwoju energetyki opartej na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii w kontekście energetyki obywatelskiej, rozproszonej i prosumenckiej oraz dyskusja kierunków i możliwości wprowadzenia mikroinstalacji na rynek oraz do systemu energetycznego i poprawy ich konkurencyjności.(11.00)

ŚRODA, 17 KWIETNIA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w I kwartale (14.00)

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

* - Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, minister środowiska Marcin Korolec wezmą udział w I Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Zapowiedziana jest też obecność przedstawicieli zarządów PGNiG, KGHM, PGE i Tauronu. (9.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

- GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 (11.00)

- GUS poda informację w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012 (11.00)

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

WTOREK, 23 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligacje OK0715 / WZ0117 / PS0418 za 5.000-10.000 mln zł (11.30)

24-25 KWIETNIA, ŚRODA-CZWARTEK

- Przedstawiciele spółek i instytucji branży energetycznej wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. Temat debaty to: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki".

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PIĄTEK, 26 KWIETNIA

* - Prezes URE Marek Woszczyk oraz przedstawiciele dystrybutorów energii wezmą udział w debacie "Smart Grids - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej. (11.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

WTOREK, 14 MAJA

- Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości. (8.30)============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/