Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 X - 14 XI

07-10-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 X - 14 XI

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych we wrześniu. (14.00)

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl) i Izba Domów Maklerskich organizują konferencję: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Konferencja zgromadzi polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych oraz biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki.(8.30)

- W Sochaczewie odbędzie się Mazowieckie Forum Inwestycyjne. Forum Inwestycyjne jest szczególnie adresowane do firm z branży IT, BPO, logistycznej i budowlanej. (9.30)

- Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński będzie uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej nowej amerykańskiej inwestycji w Polsce. (9.30)

* - Polskie Inwestycje Rozwojowe przedstawią pierwszy projekt inwestycyjny. (15.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów przez Sentix na X (10.30)

- W Pałacu Prezydenckim odbędzie się seminarium eksperckie pt. "Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital". (13.00)

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA

* - Na GPW odbędzie się debata poświęcona propozycjom GPW w zakresie polityki lokacyjnej OFE i zmian w trzecim filarze. Debata będzie dotyczyła wpływu proponowanej reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych na rynek kapitałowy oraz polską gospodarkę. (zmieniono godzinę na 9.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla usług przez HSBC i Markit za IX (3.45)

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w VIII (8.00)

- Bank Francji poda wskaźnik zaufania w biznesie we IX (8.30)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w VIII (12.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania wśród małych firm przez NFIB za IX (13.30)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w VIII (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP na X (16.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 9-10 PAŹDZIERNIKA

- Kongres Warsaw International Media Summit. Wśród uczestników znajda się m.in.: Maciej Witucki, Prezes Orange Polska; Edward Miszczak, członek zarządu, dyrektor programowy, TVN; Wojciech Pytel, członek zarządu, Polkomtel; Mirosław Rakowski, prezes T-Mobile; Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy; Robert Bednarski, prezes Grupa Onet.pl. (9.00)

ŚRODA, 9 PAŹDZIERNIKA

- VII edycja konferencji "Polski Rynek Mieszkaniowy". (9.00)

PIĄTEK, 11 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w sierpniu. (14.00)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 14-15 PAŹDZIERNIKA

- Przedstawiciele banków oraz innych instytucji sektora finansowego będą uczestniczyć w VI Kongresie Bankowości Detalicznej. (16.30)

PONIEDZIAŁEK, 14 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o podaży pieniądza we wrześniu. (14.00)

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda inflację we wrześniu 2013 roku (14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o wykonaniu budżetu we wrześniu. (15.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- "Polityka energetyczna Unii Europejskiej" będzie tematem sesji inauguracyjnej X Kongresu Nowego Przemysłu - Energetyka - Gaz - Paliwa. (8.30)

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 16-18 PAŹDZIERNIKA

- Debata ministrów gospodarki krajów basenu Morza Bałtyckiego i Europy Wschodniej poświęcona szansom i barierom rozwoju współpracy gospodarczej na linii Europa-Północ- Wschód otworzy V Baltic Business Forum 2013: "Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic".

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

- Przetarg odkupu obligacji EUR20140203 do 500 mln EUR

- NBP poda dane o inflacji bazowej we wrześniu. (14.00)

- GUS poda przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2013 roku (14.00)

CZWARTEK -PIĄTEK 17-18 PAŹDZIERNIKA

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje VIII Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG. Główny temat kongresu to "zmiany otoczenia gospodarczego szansą na podniesienie konkurencyjności spółek giełdowych".

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

- NBP opublikuje zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w październiku. (14.00)

- GUS poda dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano montażowej we wrześniu (14.00)

- Kongres Infrastruktury Polskiej - infrastruktura dla wzrostu gospodarki. Uczestnicy kongresu omówią problemy związane z sektorem budownictwa infrastrukturalnego. Udział w spotkaniu wezmą m.in.: Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki; Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych; Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jarosław Bełdowski, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego; Dariusz Blocher, prezes Budimex. (8.00)

- Kondycja polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w budownictwie będzie tematem konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego 2013". (9.30)

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie I-IX 2013 r.(14.00)

PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda skorygowane szacunki PKB za 2012 r. oraz I i II kwartał 2013 r.(11.00)

- GUS poda ceny produktów rolnych we wrześniu 2013 r.(14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o zadłużeniu skarbu państwa po sierpniu. (15.00)

*- Zarząd KGHM Polska Miedź organizuje spotkanie: "Perspektywy Rozwoju KGHM". (12.00)

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

- Przetarg sprzedaży obligacji; wybór w zależności od sytuacji rynkowej z koszyka OK0116, DS1023 oraz obligacji typu WS, WZ, i IZ; planowana podaż: 6,0-12,0 mld zł

- GUS opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2013 r.(14.00)

CZWARTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda koniunkturę konsumencką w październiku 2013 r.(14.00)

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

- Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, prezesi największych spółek oraz innych instytucji sektora energetycznego wezmą udział w IX międzynarodowej konferencji Power Ring. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/