Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 VI - 28 VI

06-06-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 VI - 28 VI

CZWARTEK-PIĄTEK, 6-7 CZERWCA

- Podczas IV Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce prezes NBP Marek Belka wygłosi wykład na temat wejścia Polski do strefy euro. IV Konferencja ABSL odbędzie się w Łodzi i będzie poświęcona sektorowi nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Premier Donald Tusk otworzy IPO Summit Warsaw 2013. W konferencji udział wezmą m.in minister skarbu Włodzimierz Karpiński, wiceminister skarbu Paweł Tamborski, prezes GPW Adam Maciejewski oraz liczni przedstawiciele spółek oraz inwestorzy. Konferencja poświęcona będzie przyszłości rynków kapitałowych. (11.30)

CZWARTEK, 6 CZERWCA

- Ministerstwo Finansów organizuje aukcje obligacji PS0718/WZ0119 za 3-5 mld zł. (11.30)

* - AviaAM Leasing, spółka specjalizująca się w leasingu samolotów komercyjnych przedstawi szczegóły pierwszej oferty publicznej akcji. (10.00)- Pierwszy dzień IPO Summit Warsaw 2013. (11.30)

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bank Ochrony Środowiska organizują konferencję prasową poświęconą zawiązaniu Koalicji eko-Polska oraz innowacyjnemu Programowi "SAMOspłacający się dom". W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele firm: Amica, Barlinek, Opoczno, Cersanit. (11.00)

- Wicepremier, minister gospodarki Janusza Piechociński oraz prezesa PAIiIZ Sławomir Majman zaprezentują wyniki badania Ernst&Young "Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2013". (11.00)

*- Polska Izba Handlu oragznizuje konferencję prasową: Dyrektywa Tytoniowa - koniec mitu - wyniki badań konsumenckich. (14.00)

- Austrian Economics Center (AEC) i Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) organizują konferencję: "To Save or Not to Save: Will austerity programs alone save Europe?".(16.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w kwietniu (12.00)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za maj (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 1 czerwca (14.30)

PIĄTEK, 7 CZERWCA

- NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w maju. (14.00)

- Drugi dzień IPO Summit Warsaw 2013. (9.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w kwietniu (8.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (12.00)

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w maju (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 10 CZERWCA

- MF poda dane o państwowym długu publicznym po I kwartale (15.00)

- Business Centre Club i Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego organizuja konferencję pt. "Ustawowa regulacja opłaty interchange - ochrona przedsiębiorców i konsumentów, czy ograniczenie wolnego rynku?" (11.00)

* - W Japonii zostanie podany PKB w I kw. - wyliczenia końcowe (1.50)

* - We Francji zostanie podany wskaźnik nastrojów w biznesie w maju (8.30)

* - We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (8.45)

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów w czerwcu przez Sentix (10.30)

WTOREK-ŚRODA, 11-12 CZERWCA

- IV edycja Ogólnopolski Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni: "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii".

WTOREK, 11 CZERWCA

- O finansowaniu, rozwijaniu i promowaniu przedsiębiorstwa przy wsparciu instytucjonalnym, technologicznym, unijnym i praktycznym będzie mowa na na konferencji: "Jak z sukcesem rozwijać swoją własną firmę? Przedsiębiorczość Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu".(9.00)

- Janusz Piechociński - wicepremier minister gospodarki, weźmie udział w konferencji pt. "Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce", która w miejscowości Łubna koło Góry Kalwarii, na terenie składowiska odpadów "Łubna". (10.40)

- Murapol przedstawi wyniki finansowe za 2012 rok oraz plany ekspansji rynkowej i akwizycyjne.(11.00)

* - Provident Polska oraz Lewiatan organizują debatę: "Rozsądne pożyczanie może być receptą na wyjście z kryzysu. Jak powinna wyglądać polska ekonomia podaży naszych czasów?". (11.00)

*- Podczas seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów i kancelarii Wierzbowski Eversheds, zaprezentowany zostanie Eversheds Board Report: The Effective Board, zawierający analizę notowań ponad 500 wyróżniających się spółek kilku kontynentów. (17.30)

* - Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych

* - W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (10.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu wśród małych firm w maju przez NFIB (13.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w kwietniu (16.00)

ŚRODA, 12 CZERWCA

* - Firma doradcza Deloitte podczas konferencji: "Kto w Europie Środkowej prowadzi w wyścigu o laur najbardziej innowacyjnej gospodarki?" przedstawi wyniki badania firm z Europy Środkowej "Corporate R&D Report". (10.00)

*- Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości oraz Uniwersytet Warszawski orhanizują Seminarium Naukowe pt. Unia bankowa - remedium na kryzys fiskalny? (12.00)

* - W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

CZWARTEK, 13 CZERWCA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

* - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji organizuje seminarium poświęcone aktualnym problemom polskiego handlu. (12.00)

* - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w maju (14.30)

* - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 8 czerwca (14.30)

CZWARTEK-PIĄTEK, 13-14 CZERWCA

- Czołowi europejscy i amerykańscy politycy, eksperci i liderzy biznesu spotkają się już po raz czwarty podczas Wrocław Global Forum. Głównymi tematami będą współpraca międzynarodowa w obronności, bezpieczeństwie, wymianie gospodarczej i energetyce. (12.00)

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 18 CZERWCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Ministerstwo Finansów organizuję aukcję zamiany na której chce odkupic papiery OK0713 i DS1013.

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

CZWARTEK, 20 CZERWCA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

PIĄTEK, 21 CZERWCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

PIĄTEK, 28 CZERWCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po I kwartale (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po I kwartale (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/