Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 VIII - 27 IX

30-08-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 VIII - 27 IX

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

- GUS podczas konferencji poda wstępny szacunek PKB w II kwartale. (10.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- Warimpex skomentuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (9.00)

- Getin Holding podczas transmisji video omówi wyniki za I półrocze 2013 roku. (11.00)

* - Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński będzie uczestniczył w inauguracji działalności Platformy Przemysłu Obronnego. (11.00)

- Boryszew omówi wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (12.00)

- Getin Noble Bank podczas transmisji video podsumuje wyniki za I półrocze 2013 roku. (12.30)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez GfK w sierpniu (1.05)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w lipcu (1.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu (1.50)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w przemyśle, handlu, usługach, budownictwie, wśród konsumentów w sierpniu (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w lipcu (11.00)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w sierpniu (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w lipcu (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w sierpniu (15.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan w sierpniu (15.55)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 2-3 WRZEŚNIA

- Forum Inwestycyjne w Tarnowie - konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. Udział w Forum Inwestycyjnym zapowiedzieli m.in.: Włodzimierz Karpiński - minister Skarbu Państwa; Mariusz Grendowicz - prezes zarządu Polskie Inwestycje Rozwojowe SA; Paweł Tamborski - wiceminister skarbu; Marcin Moskalewicz - prezes PERN Przyjaźń SA; Andrzej Kopyrski - wiceprezes Pekao SA.

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

- Kruk omówi wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze 2013 r. (9.00)

- Spółka Hawe omówi wyniki za I połowę 2013 r. (9.30)

* - P.R.E.S.C.O. skomentuje wyniki za I półrocze 2013 roku. (11.00)

- Autorzy Systemu Jakości Wieprzowiny PQS - Związek Polskie Mięso oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" organizują konferencję prasową poświęconą kampanii informacyjnej Systemu PQS. (13.00)

* - W Chinach zostanie podany PMI dla sektora wytwórczego w VIII, przez HSBC i Markit (3.45)

* - We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu w VIII (9.50)

* - W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu w VIII (9.55)

* - W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu w VIII (10.30)

WTOREK-CZWARTEK, 3-5 WRZEŚNIA

- XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tegoroczne Forum pt. "Perspektywy nowego ładu", nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy. Podczas trzydniowej konferencji odbędzie się 150 paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych i wydarzeń specjalnych poświęconych m.in. makroekonomii, polityce międzynarodowej, energetyce, innowacjom czy ochronie zdrowia.

WTOREK-PIĄTEK, 3-6 WRZEŚNIA

- Przedsiębiorczość młodych w Polsce i w Europie będzie motywem przewodnim VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które odbędzie się w Nowym Sączu. Uczestnicy i zaproszeni goście będą zastanawiać się m.in. nad tym jak myśleć długofalowo o zarządzaniu biznesem i organizacją, jaką rolę odgrywa wiedza i zaufanie we współczesnej ekonomii, jakie czynniki warunkują przetrwanie firmy na rynku.

WTOREK, 3 WRZEŚNIA

- Arctic Paper omówi wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (9.00)

- Action zaprezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (10.00)

- ZUE SA omówi wyniki za I półrocze 2013 r. (10.00)

- Magellan omówi wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze 2013 roku. (10.15)

- Vienna Insurance Group Polska podsumuje pierwsze półrocze 2013 i przedstawi wyniki spółek VIG w Polsce. (11.00)

* - Comarch, na konferencji w Krakowie, skomentuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku. (12.00)

* - Polimex-Mostostal podsumuje wyniki za I półrocze tego roku i przedstawi nową strategię spółki. (14.00)

* - W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za VIII (14.58)

* - W USA zostanie podany wskaźnik ISM dla przemysłu w VIII (16.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP na IX (16.00)

ŚRODA, 4 WRZEŚNIA

* - W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla usług przez HSBC i Markit w VIII (3.45)

* - We Francji zostanie podany PMI dla usług w VIII (9.50)

* - W Niemczech zostanie podany PMI dla usług w VIII (9.55)

* - W W.Brytanii zostanie podany PMI dla usług w VIII (10.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

* - W USA Challenger opublikuje raport z rynku pracy w VIII (13.30)

CZWARTEK-PIĄTEK, 5-6 WRZEŚNIA

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje IX edycję Międzynarodowego Sympozjum "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Wprowadzanie innowacji na rynek: przekształcanie wiedzy w zysk". Sympozjum odbędzie się w Krakowie. (9.00)

CZWARTEK, 5 WRZEŚNIA

* - Libet zaprezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (10.00)

* - Sfinks Polska podsumuje wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (10.30)

- AmeriGas Polska omówi nabycie od BP Europe SE segmentu obrotu gazem płynnym w Polsce. (11.00)

* - Atende omówi wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (12.00)

* - Seco/Warwick podsumuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (12.15)

* - W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w lipcu (12.00)

* - Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

* - ADP poda dane z rynku pracy w VIII (14.15)

* - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 31 sierpnia (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o wydajności pracy w sektorze pozarolniczym w II kw. (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w VII (16.00)

PIĄTEK, 6 WRZEŚNIA

* - Sygnity podsumuje wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013. (10.00)

* - ATM omówi wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (12.00)

WTOREK, 10 WRZEŚNIA

- Polski Instytut Dyrektorów organizuje seminarium na GPW. Tytuł seminarium to: "Kto i na jakich zasadach może decydować o obecności lub liczbie głosów akcjonariusza na WZ?". (17.30)

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

* - Przedstawiciele Sektora Usługi Comarch podsumują wyniki finansowe oraz przedstawią plany na przyszłość. (10.00

ŚRODA-PIĄTEK, 25-27 WRZEŚNIA

- Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie - organizowanego przez Konfederację Lewiatan - zgromadzi ekonomistów oraz liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, a także przedstawicieli polityki, kultury i świata nauki. Na liście panelistów jest m.in. Marek Belka, prezes NBP.

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

- Przedstawiciele spółek dystrybucji energii wezmą udział w debacie "Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna". (11.00)============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/