Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 IX - 14 XI

30-09-2013 06:36
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 IX - 14 XI

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po II kwartale

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po II kwartale (14.00)

- GUS organizuje konferencję inaugurującą uruchomienie portalu STRATEG. (13.00)

* - Przedstawiciele BZ WBK poinformują o zakończonym kolejnym etapie fuzji oraz o planach. (9.30)

- Druga edycja "Capital Market Day" organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz agencję relacji inwestorskich InnerValue. W ramach projektu zarządy spółek : Neuca, Enel-Med oraz Ambra spotkają się z inwestorami indywidualnymi i w miejscu ich działalności pokażą jak funkcjonuje biznes tych firm.

* - W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu i sprzedaży detalicznej w sierpniu (1.50)

* - W Chinach zostanie podany PMi dla przemysłu przez HSBC i Markit we IX (3.45)

* - W strefie euro zostanie poda inflacja - szacunki za IX (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago we IX (15.45)

WTOREK, 1 PAŹDZIERNIKA

- Wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

- GK Work Service przedstawi i omówi 1. edycję raportu Barometr Rynku Pracy, mówiącego o aktualnej sytuacji na polskim rynku zatrudnienia. (11.00)

* - W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w VIII (1.30)

* - W Chinach zostanie podany PMI dla przemysłu we IX, przez statystyków i Federację Logistyki (3.00)

* - We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu we IX (9.50)

* - W Niemczech zostanie podany PMi dla przemysłu we IX (9.55)

* - W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia we IX (9.55)

* - W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu we IX (10.00)

* - W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu we IX (10.30)

* - W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w VIII (11.00)

* - W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit, za IX (14.58)

* - W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle we IX (16.00)

ŚRODA, 2 PAŹDZIERNIKA

- Decyzja Rady Polityki Pieniężnej.

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI za VIII (11.00)

* - W USA zostanie podany indeks nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

* - Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp proc. (13.45)

CZWARTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

- Międzynarodowe Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie". (8.00)

* - W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla usług we IX (3.00)

* - We Francji zostanie podany PMI dla usług we IX (9.50)

* - W Niemczech zostanie podany PMI dla usług we IX (9.55)

* - W strefie euro zostanie podany PMI dla usług i composite we IX (10.00)

* - W W.Brytanii zostanie podany PMI dla sektora usług we IX (10.30)

* - W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w VIII (11.00)

* - W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za IX (13.30)

* - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 28 września (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w VIII (16.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik ISM poza przemysłem we IX (16.00)

PIĄTEK, 4 PAŹDZIERNIKA

- Polska Agencja Prasowa organizuje zamkniętą debatę "Dokąd zmierza polski rynek kapitałowy". Uczestnicy debaty dyskutować będą, jak powinien wyglądać polski rynek kapitałowy w najbliższych latach i jakie powinny być kierunki jego rozwoju, aby mógł on umocnić pozycję lidera w tej części Europy. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie debaty będą też m.in: czy GPW powinna stać się spółką w pełni prywatną, czy powinna szukać możliwości współpracy z giełdą wiedeńską, jak zwiększać zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym inwestorów zagranicznych oraz indywidualnych, jak będzie wyglądać giełda po ograniczeniu roli OFE, kto może zastąpić OFE w dostarczaniu płynności, jakie perspektywy stoją przed rynkiem IPO w Warszawie. O swoich oczekiwaniach wobec giełdy będą mówić przedstawiciele domów maklerskich, OFE, a także giełdowych spółek.

W debacie udział wezmą: wiceminister Skarbu Państwa Paweł Tamborski, wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk, prezes GPW Adam Maciejewski, prezes Rady Giełdy Wiesław Rozłucki, partner PwC Jacek Socha, przewodniczący Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski, były wiceminister finansów Igor Chalupec, prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz, prezes ING PTE Grzegorz Chłopek, a także prezes Próchnika Rafał Bauer.

Debata odbędzie się w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Jej przebieg można będzie śledzić na stronie internetowej www.biznes.pap.pl

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych we wrześniu. (14.00)

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl) i Izba Domów Maklerskich organizują konferencję: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Konferencja zgromadzi polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych oraz biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki.(8.30)

PIĄTEK, 11 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w sierpniu. (14.00)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 14-15 PAŹDZIERNIKA

- Przedstawiciele banków oraz innych instytucji sektora finansowego będą uczestniczyć w VI Kongresie Bankowości Detalicznej. (16.30)

PONIEDZIAŁEK, 14 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o podaży pieniądza we wrześniu. (14.00)

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda inflację we wrześniu 2013 roku (14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o wykonaniu budżetu we wrześniu. (15.00)

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda dane o inflacji bazowej we wrześniu. (14.00)

- GUS poda przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2013 roku (14.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- "Polityka energetyczna Unii Europejskiej" będzie tematem sesji inauguracyjnej X Kongresu Nowego Przemysłu - Energetyka - Gaz - Paliwa. (8.30)

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

CZWARTEK -PIĄTEK 17-18 PAŹDZIERNIKA

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje VIII Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG. Główny temat kongresu to "zmiany otoczenia gospodarczego szansą na podniesienie konkurencyjności spółek giełdowych".

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

- NBP opublikuje zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w październiku. (14.00)

- GUS poda dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano montażowej we wrześniu (14.00)

- Kondycja polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w budownictwie będzie tematem konferencji "Monitoring Rynku Budowlanego 2013". (9.30)

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie I-IX 2013 r.(14.00)

PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda skorygowane szacunki PKB za 2012 r. oraz I i II kwartał 2013 r.(11.00)

- GUS poda ceny produktów rolnych we wrześniu 2013 r.(14.00)

- Ministerstwo Finansów ogłosi dane o zadłużeniu skarbu państwa po sierpniu. (15.00)

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

- GUS opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2013 r.(14.00)

CZWARTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

- GUS poda koniunkturę konsumencką w październiku 2013 r.(14.00)

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

- Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, prezesi największych spółek oraz innych instytucji sektora energetycznego wezmą udział w IX międzynarodowej konferencji Power Ring. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/