Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 III - 10 V

25-03-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 III - 10 V

PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA

- Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC (10.00)

- Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem będzie tematem konferencji Think Tanku "POLAND, GO GLOBAL!". W konferencji udział wezmą wiceminister skarbu Paweł Tamborski, prezes KGHM Herbert Wirth, R. Haslehner, partner i dyrektor zarządzający The Boston Consulting Group w Wiedniu oraz A. Sawicki, wiceprezes KGHM. (10.00)

- Konferencja banku BGŻ "Polski rolnik - mity a rzeczywistość" (10.30)

- Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) organizuje dyskusję panelową "Modernizacja energetyczna polskiej wsi: w stronę energetyki prosumenckiej". Debata poświęcona będzie zmianom na polskiej wsi w perspektywie do 2030 roku oraz optymalnym kierunkom jej energetycznej modernizacji. Wydarzenie połączone będzie z premierą 2. edycji Białej Księgi, najnowszego dokumentu analizującego sytuację energetyczną na obszarach wiejskich w Polsce. Udział w debacie weźmie m.in. wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Marek Woszczyk, prezes URE.(11.00)

* - Centrum Doradztwa Ekonomicznego zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)

* - Polska Agencja Prasowa organizuje debatę: "Okrągły stół na temat gazu łupkowego w Polsce". Udział w debacie weźmie minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, a także Grażyna Piotrowska-Oliwa - prezes PGNiG, Piotr Woźniak - Główny Geolog Kraju, Wiesław Prugar - prezes Orlen Upstream, Joanna Schmid - wiceprezes Tauron Polska Energia, prof. Stanisław Nagy - kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej, Tomasz Minkiewicz - partner CMS McKenna, Cezary Filipowicz - dyrektor ds. rozwoju United Oilfield Services oraz Marcin Zięba - dyrektor generalny Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego. (12.00)

- Midas podsumuje wyniki za 2012 rok. (12.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed za II (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed za III (15.30)

WTOREK, 26 MARCA

- Biuro Informacji Kredytowej omówi aktualną sytuację na rynku kredytowym. (10.00)

- FAM Grupa Kapitałowa podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.00)

- "Przemysł lotniczy w Polsce - stan i perspektywy" to temat konferencji organizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. (11.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 MARCA

- Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji i cyfryzacji, Magdalena Gaj prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marek Woszczyk, prezes Urząd Regulacji Energetyki oraz prezesi największych firm z branży telekomunikacyjnej wezmą udział w XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów. (8.45)

ŚRODA, 27 MARCA

- Libet podsumuje wyniki finansowe za 2012 rok. (10.00)

- "Nieuczciwa konkurencja a rynek wspólnotowy" to temat konferencji organizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej przy ministrze rolnictwa. (11.00)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje konferencję "E-WZA - korzyści i zagrożenia". Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. (12.00)

CZWARTEK, 28 MARCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym Polski w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w IV kwartale. (14.00)

PIĄTEK, 29 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o Państwowym Długu Publicznym w 2012 roku. (15.00)

PIĄTEK, 5 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- Firma Procesy Inwestycyjne oraz Społeczna Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizują debatę: Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu. (11.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- W V Forum Bankowym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowości i finansów, prezesi i członkowie zarządów banków polskich i zagranicznych oraz nadzorów finansowych.

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- VII Forum Zarządów Spółek Giełdowych odbędzie się we Wrocławiu.

ŚRODA, 10 KWIETNIA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych

PIĄTEK, 12 KWIETNIA

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)- NBP poda dane o bilansie płatniczym za poprzedni miesiąc (14.00)- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 16 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

ŚRODA, 17 KWIETNIA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w I kwartale (14.00)

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

- GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 (11.00)- GUS poda informację w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012 (11.00)- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

* - Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/