Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 IX - 17 X

23-09-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 IX - 17 X

PONIEDZIAŁEK, 23 WRZEŚNIA

- Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się inauguracja indeksu WIG30. (9.00)

- Wyniki analizy innowacyjności polskich regionów, przeprowadzonej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki zostaną przedstawione na spotkaniu organizowanym przez firmę doradczą Deloitte (10.00)

- Inauguracja I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia, organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi oraz GPW. (18.30)

- HSBC i Markit podadzą wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego w Chinach we wrześniu (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu i usług we wrześniu (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu i usług we wrześniu (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu, usług i composite we wrześniu (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności gospodarczej przez Fed Chicago (14.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit, za wrzesień (14.58)

WTOREK-ŚRODA, 24-25 WRZEŚNIA

- Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, BPO - kondycja i perspektywy rozwoju rynku w Polsce, E-commerce - perspektywy rozwoju branży w Polsce i jej wpływ na rozwój handlu tradycyjnego oraz centrów handlowych oraz Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski to niektóre tematy Property Forum 2013, konferencji dedykowanej sektorowi nieruchomości komercyjnych w Polsce.

WTOREK, 24 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu 2013 r., przedstawi sytuację społeczno-gospodarczą w kraju w I półroczu, a także poda przedwynikowy szacunek ziemiopłodów w 2013 r. (10.00)

- Specyfika polskiego i niemieckiego rynku budowlanego oraz aktualne tendencje będą tematem konferencji "Rynek budowlany w Polsce i w Niemczech; perspektywy współpracy". (9.00)

- Rynek Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oraz nowości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to m.in: tematy III Forum Funduszy Inwestycyjnych "Rzeczpospolitej". (9.30)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik IFO za wrzesień (10.00)

- Bank centralny Węgier poda decyzję w sprawie stóp procentowych (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez S&P/CaseShiller za lipiec (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów za lipiec (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik dla sektora wytwórczego przez Richmond Fed za wrzesień (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów we wrześniu (16.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 25-27 WRZEŚNIA

- Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie - organizowanego przez Konfederację Lewiatan - zgromadzi ekonomistów oraz liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, a także przedstawicieli polityki, kultury i świata nauki. Na liście panelistów jest m.in. Marek Belka, prezes NBP.

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

- MF przeprowadzi przetarg zamiany odkupując obligacje DS1013/OK0114

- Przedstawiciele Pioneer Pekao TFI SA i Pioneer Pekao Investment Management omówią bieżącą sytuację na rynkach finansowych. (10.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 26-27 WRZEŚNIA

- XIX Forum Teleinformatyki: "Cyfrowa modernizacja Polski". Tematem będzie cyfrowa modernizacja Polski rozpatrywana z punktu widzenia oceny stanu obecnego oraz celów nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Wśród panelistów będzie m.in.: Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA

- E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa zadebiutuje na parkiecie głównym GPW. (10.00)

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

- Przedstawiciele spółek dystrybucji energii wezmą udział w debacie "Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po II kwartale

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po II kwartale (14.00)

- Druga edycja "Capital Market Day" organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz agencję relacji inwestorskich InnerValue. W ramach projektu zarządy spółek : Neuca, Enel-Med oraz Ambra spotkają się z inwestorami indywidualnymi i w miejscu ich działalności pokażą jak funkcjonuje biznes tych firm.

CZWARTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

- Międzynarodowe Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie". (8.00)

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl) i Izba Domów Maklerskich organizują konferencję: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Konferencja zgromadzi polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych oraz biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki.(8.30)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 14-15 PAŹDZIERNIKA

- Przedstawiciele banków oraz innych instytucji sektora finansowego będą uczestniczyć w VI Kongresie Bankowości Detalicznej. (16.30)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- "Polityka energetyczna Unii Europejskiej" będzie tematem sesji inauguracyjnej X Kongresu Nowego Przemysłu- Energetyka - Gaz - Paliwa. (8.30)

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA