Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 III - 8 V

21-03-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 III - 8 V

CZWARTEK-PIĄTEK, 21-22 MARCA

- Prezydent Bronisław Komorowski otworzy European Executive Forum. W programie dwudniowej konferencji przewidziane są wystąpienia przewodniczącego Rady Programowej Aleksandra Kwaśniewskiego, były przywódców Litwy, Włoch i Hiszpanii, członka RPP Jerzego Hausnera oraz prezesów spółek giełdowych: PKN Orlen, KGHM.

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na GPW organizuje VI Międzynarodową Konferencję "Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP". (9.00)

CZWARTEK, 21 MARCA

* - NBP opublikuje "Kwartalny raport o sytuacji na rynku pracy - IV kwartał 2012 roku". (10.00)

- GUS poda wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku. (14.00)

- NBP opublikuje zapis dyskusji po posiedzeniu RPP w marcu. (14.00)

- MCI podsumuje wyniki za 2012 rok. (9.30)

- Zetkama podsumuje wyniki za 2012 rok. (9.30)

- P.R.E.S.C.O. Group omówi wyniki za ubiegły rok. (9.30)

- Enea podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.00)

- Pelion Healthcare Group omówi wyniki za ubiegły rok. (10.00)

- CD Projekt omówi wyniki finansowe spółki w 2012 roku oraz przedstawi i strategię Grupy Kapitałowej na kolejne lata. (10.00)

- LW Bogdanka podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.30)

* - Decyzje Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa będą tematem konferencji ministra rolnictwa Stanisława Kalemby. (10.30)

- DGA podsumuje wyniki finansowe spółki za 2012 rok. (11.00)

- E.Leclerc przedstawi plany nowych inwestycji w Polsce. (11.00)

* - Fabryki Konstrukcji Drewnianych zadebiutują na rynku NewConnect. (11.25)

- PKM Duda zaprezentuje wyniki finansowe za 2012 r. (12.00)

- Redan omówi wyniki finansowe spółki. (12.00)

- Polska Organizacja Handlu i Przemysłu Naftowego organizuje na konferencję podsumowującą krajowy rynek naftowy w roku 2012: "Przemysł i Handel Naftowy w 2012 roku". (12.00)

- Konferencja prasowa podsumowująca 5-letnią działalność Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej; przedstawione zostaną również plany rozwoju na rok 2013. (12.00)

* - Azoty Tarnów omówią wyniki finansowe za 2012 rok. (13.30)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle w III przez HSBC (2.45)

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w III (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w III (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite w III (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w II (10.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 16 marca (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik PMI dla gospodarki przez Markit za III (13.58)

- W USA zostanie podany indeks cen domów w I (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za III (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w II (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury w II (15.00)

PIĄTEK, 22 MARCA

- Comiesięczna konferencja GUS, podczas której omówione zostaną dane o sprzedaży detalicznej i bezrobociu w lutym. (10.00)

- GUS poda informację o koniunkturze konsumenckiej w marcu. (10.00)

- GUS poda informację o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu. (10.00)

- Przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska, Banku Zachodniego WBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska, będą wśród uczestników konferencji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związku Banków Polskich, dotyczącej uruchomienia dopłat dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą budować (kupić) dom energooszczędny. (10.00)

- Polski Holding Nieruchomości podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.00)

- Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz prezydent Węgier Janos Ader wezmą udział w Forum Gospodarczym Polska-Węgry. (11.00)

- ZUE podsumuje wyniki za 2012 rok. (11.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w III (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za III (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA

- Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC (10.00)

- Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem będzie tematem konferencji Think Tanku "POLAND, GO GLOBAL!". W konferencji udział wezmą wiceminister skarbu Paweł Tamborski, prezes KGHM Herbert Wirth, R. Haslehner, partner i dyrektor zarządzający The Boston Consulting Group w Wiedniu oraz A. Sawicki, wiceprezes KGHM. (10.00)

- Konferencja banku BGŻ "Polski rolnik - mity a rzeczywistość" (10.30)

- Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) organizuje dyskusję panelową "Modernizacja energetyczna polskiej wsi: w stronę energetyki prosumenckiej". Debata poświęcona będzie zmianom na polskiej wsi w perspektywie do 2030 roku oraz optymalnym kierunkom jej energetycznej modernizacji. Wydarzenie połączone będzie z premierą 2. edycji Białej Księgi, najnowszego dokumentu analizującego sytuację energetyczną na obszarach wiejskich w Polsce. Udział w debacie weźmie m.in. wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Marek Woszczyk, prezes URE.(11.00)

- Midas podsumuje wyniki za 2012 rok. (12.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed za II (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed za III (15.30)

WTOREK, 26 MARCA

* - Biuro Informacji Kredytowej omówi aktualną sytuację na rynku kredytowym. (10.00)

* - FAM Grupa Kapitałowa podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.00)

- "Przemysł lotniczy w Polsce - stan i perspektywy" to temat konferencji organizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. (11.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 MARCA

- Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji i cyfryzacji, Magdalena Gaj prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marek Woszczyk, prezes Urząd Regulacji Energetyki oraz prezesi największych firm z branży telekomunikacyjnej wezmą udział w XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów. (8.45)

ŚRODA, 27 MARCA

* - Libet podsumuje wyniki finansowe za 2012 rok. (10.00)

* - "Nieuczciwa konkurencja a rynek wspólnotowy" to temat konferencji organizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej przy ministrze rolnictwa. (11.00)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje konferencję "E-WZA - korzyści i zagrożenia". Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. (12.00)

CZWARTEK, 28 MARCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym Polski w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w IV kwartale. (14.00)

PIĄTEK, 29 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o Państwowym Długu Publicznym w 2012 roku. (15.00)

PIĄTEK, 5 KWIETNIA

- Firma Procesy Inwestycyjne oraz Społeczna Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizują debatę: Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu. (11.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- W V Forum Bankowym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowości i finansów, prezesi i członkowie zarządów banków polskich i zagranicznych oraz nadzorów finansowych.

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- VII Forum Zarządów Spółek Giełdowych odbędzie się we Wrocławiu.

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/