Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 VIII - 5 IX

02-08-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 VIII - 5 IX

PIĄTEK, 2 SIERPNIA

- Konferencja prasowa ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego oraz przedstawicieli zarządów spółek ENEA SA i ENEA Wytwarzanie SA na terenie elektrowni w Świerżach Górnych. (12.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PPI w czerwcu (11.00)

- W USA dane informacja na temat stopy bezrobocia i zmiany zatrudnienia w lipcu. (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w czerwcu (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w czerwcu (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w lipcu (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w lipcu (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w lipcu (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w usługach w lipcu (10.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów przez Sentix na sierpień (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w czerwcu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM poza przemysłem w lipcu (16.00)

WTOREK, 6 SIERPNIA

- Bank Pekao podsumuje wyniki finansowe po I półroczu 2013 roku. (10.00)

- Fortum organizuje konferencję poświęconą chłodowi sieciowemu, omówione zostaną także aktualne sprawy związane z polską energetyką. (10.30)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w czerwcu (10.30)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w czerwcu (12.00)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w czerwcu (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu przez IBD/TIPP na sierpień (16.00)

ŚRODA, 7 SIERPNIA

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

- MF warunkowo może przeprowadzić przetarg obligacji.

* - ASBISc Enterprises podsumuje wyniki finansowe grupy za I półrocze. (10.30)

CZWARTEK, 8 SIERPNIA

- Podczas telekonferencji Netia omówi wyniki finansowe za I półrocze 2013. (10.00)

* - Qercus TFI podsumuje I połowę 2013 roku. (10.00)

- Asseco Business Solutions skomentuje wyniki za I półrocze tego roku. (10.30)

* - Koniunktura w polskiej gospodarce, sytuacja na rynku consumer finance Barometr KPF - IRG oraz portfel należności polskich przedsiębiorstw to tematy kwartalnej konferencji organizowanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG. (11.00)

- Grupa Kęty podsumuje wyniki za I półrocze tego roku. (12.00)

PIĄTEK, 9 SIERPNIA

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kwartale (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 12 SIERPNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za czerwiec (14:00)

ŚRODA, 14 SIERPNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

PIĄTEK, 16 SIERPNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 19 SIERPNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00

WTOREK, 20 SIERPNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

ŚRODA, 21 SIERPNIA

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PIĄTEK, 23 SIERPNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

- GUS poda wstępny szacunek PKB w II kwartale (10:00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

WTOREK-CZWARTEK, 3-5 WRZEŚNIA

- XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tegoroczne Forum pt. "Perspektywy nowego ładu", nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy. Podczas trzydniowej konferencji odbędzie się 150 paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych i wydarzeń specjalnych poświęconych m.in. makroekonomii, polityce międzynarodowej, energetyce, innowacjom czy ochronie zdrowia.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/ mj/

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA