Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 IX - 30 IX

02-09-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 IX - 30 IX

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 2-3 WRZEŚNIA

- Forum Inwestycyjne w Tarnowie - konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. Udział w Forum Inwestycyjnym zapowiedzieli m.in.: Włodzimierz Karpiński - minister Skarbu Państwa; Mariusz Grendowicz - prezes zarządu Polskie Inwestycje Rozwojowe SA; Paweł Tamborski - wiceminister skarbu; Marcin Moskalewicz - prezes PERN Przyjaźń SA; Andrzej Kopyrski - wiceprezes Pekao SA.

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

- Kruk omówi wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze 2013 r. (9.00)

- Spółka Hawe omówi wyniki za I połowę 2013 r. (9.30)

- P.R.E.S.C.O. skomentuje wyniki za I półrocze 2013 roku. (11.00)

*- Business Centre Club organizuje debatę pt.: "PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE - wyzwania i potrzeby rynku". Udział w debacie już potwierdzi m.in.: Mariusz Haładyj - wiceminister gospodarki.(11.00)

- Autorzy Systemu Jakości Wieprzowiny PQS - Związek Polskie Mięso oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" organizują konferencję prasową poświęconą kampanii informacyjnej Systemu PQS. (13.00)

- W Chinach zostanie podany PMI dla sektora wytwórczego w VIII, przez HSBC i Markit (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu w VIII (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu w VIII (9.55)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu w VIII (10.30)

WTOREK-CZWARTEK, 3-5 WRZEŚNIA

- XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tegoroczne Forum pt. "Perspektywy nowego ładu", nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy. Podczas trzydniowej konferencji odbędzie się 150 paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych i wydarzeń specjalnych poświęconych m.in. makroekonomii, polityce międzynarodowej, energetyce, innowacjom czy ochronie zdrowia.

WTOREK-PIĄTEK, 3-6 WRZEŚNIA

- Przedsiębiorczość młodych w Polsce i w Europie będzie motywem przewodnim VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które odbędzie się w Nowym Sączu. Uczestnicy i zaproszeni goście będą zastanawiać się m.in. nad tym jak myśleć długofalowo o zarządzaniu biznesem i organizacją, jaką rolę odgrywa wiedza i zaufanie we współczesnej ekonomii, jakie czynniki warunkują przetrwanie firmy na rynku.

WTOREK, 3 WRZEŚNIA

- Arctic Paper omówi wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (9.00)

- Action zaprezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (10.00)

- ZUE SA omówi wyniki za I półrocze 2013 r. (10.00)

- Magellan omówi wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze 2013 roku. (10.15)

- Vienna Insurance Group Polska podsumuje pierwsze półrocze 2013 i przedstawi wyniki spółek VIG w Polsce. (11.00)

- Comarch, na konferencji w Krakowie, skomentuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku. (12.00)

*- Midas omówi wyniki finansowe spółki w I połowie 2013 r. (12.30)

* - PHN zaprezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (13.00)

- Polimex-Mostostal podsumuje wyniki za I półrocze tego roku i przedstawi nową strategię spółki. (14.00)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za VIII (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM dla przemysłu w VIII (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP na IX (16.00)

ŚRODA, 4 WRZEŚNIA

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla usług przez HSBC i Markit w VIII (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla usług w VIII (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla usług w VIII (9.55)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla usług w VIII (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA Challenger opublikuje raport z rynku pracy w VIII (13.30)

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja RPP odnośnie stóp procentowych

CZWARTEK-PIĄTEK, 5-6 WRZEŚNIA

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje IX edycję Międzynarodowego Sympozjum "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Wprowadzanie innowacji na rynek: przekształcanie wiedzy w zysk". Sympozjum odbędzie się w Krakowie. (9.00)

CZWARTEK, 5 WRZEŚNIA

- Libet zaprezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (10.00)

- Sfinks Polska podsumuje wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (10.30)

- AmeriGas Polska omówi nabycie od BP Europe SE segmentu obrotu gazem płynnym w Polsce. (11.00)

- Atende omówi wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (12.00)

- Seco/Warwick podsumuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. (12.15)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w lipcu (12.00)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

- ADP poda dane z rynku pracy w VIII (14.15)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 31 sierpnia (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności pracy w sektorze pozarolniczym w II kw. (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w VII (16.00)

- MF zaoferuje na akcji obligacje OK0116 / PS0718 za 4,0-8,0 mld zł

PIĄTEK, 6 WRZEŚNIA

- Sygnity podsumuje wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013. (10.00)

- ATM omówi wyniki finansowe za I półrocze tego roku. (12.00)

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

WTOREK, 10 WRZEŚNIA

- Polski Instytut Dyrektorów organizuje seminarium na GPW. Tytuł seminarium to: "Kto i na jakich zasadach może decydować o obecności lub liczbie głosów akcjonariusza na WZ?". (17.30)

- MF poda dane o państwowym długu publicznym po II kwartale (15.00)

ŚRODA, 11 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za lipiec (14:00)

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

WTOREK, 17 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

- Przedstawiciele Sektora Usługi Comarch podsumują wyniki finansowe oraz przedstawią plany na przyszłość. (10.00)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

WTOREK, 24 WRZEŚNIA

- GUS przedsawi przewdynikowy szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

- MF przeprowadzi przetarg zamiany odkupując obligacje DS1013 / OK0114

ŚRODA-PIĄTEK, 25-27 WRZEŚNIA

- Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie - organizowanego przez Konfederację Lewiatan - zgromadzi ekonomistów oraz liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, a także przedstawicieli polityki, kultury i świata nauki. Na liście panelistów jest m.in. Marek Belka, prezes NBP.

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

- Przedstawiciele spółek dystrybucji energii wezmą udział w debacie "Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po II kwartale

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po II kwartale (14.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

*- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewopdniczący KNF; (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/