Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 IX - 17 X

18-09-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 IX - 17 X

ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 WRZEŚNIA

* - Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w corocznej międzynarodowej konferencji Nafta i Gaz 2013. Polska i Niemcy - wspólny rynek gazowy i energetyczny, bezpieczeństwo energetyczne Polski, poszukiwania ropy i gazu oraz polskie inwestycje - chemia, nafta, gaz i energia to główne tematy konferencji. Jej uczestnikami oprócz przedstawicieli rządu będą również przedstawiciele zarządów firm z sektora nafty, gazu i energetyki, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów badawczo-naukowych, stowarzyszeń i izb branżowych, eksperci branży paliwowej i energetycznej.

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

* - Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński weźmie udział w spotkaniu prasowym organizowanym przez MSP i TVP na temat nowego programu TVP1 "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o giełdzie". (10.00)

- Przedstawiciele Sektora Usługi Comarch podsumują wyniki finansowe oraz przedstawią plany na przyszłość. (10.00)

- Centrum im. Adama Smitha zaprezentuje kolejną edycję światowego Indeksu Wolności Gospodarczej. (10.00)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje seminarium "Narzędzia komunikacji korporacyjnej online". Zaprezentowane zostaną kwestie efektywnej komunikacji z inwestorami, przy wykorzystaniu najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych. (12.00)

- Mercor poinformuje o przedwstępnej umowie sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY. (12.00)

- Debata ekonomiczna, poświęcona potencjalnym scenariuszom dla rynków finansowych po wyborach w Niemczech. Zaproszeni eksperci poruszą kwestie programów fiskalnych Angeli Merkel oraz Peer'a Steinbrueck'a, w kontekście ewentualnych możliwości inwestycyjnych.(18.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana liczba rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w sierpniu (14.30)

- Fed poda decyzję w sprawie stóp procentowych. Przedstawi też projekcje gospodarcze. (20.00)

- Konferencja prasowa szefa Fed Bena Bernanke. (20.30)

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

* - NBP przedstawi sytuację finansową przedsiębiorstw w II kwartale 2013 r. (10.00)

- Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) organizuje konferencję "Relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym według najlepszych wzorców zachodnich". Założeniem konferencji jest przybliżenie przedstawicielom relacji inwestorskich najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi, kreowanie i promowanie najwyższych standardów w obszarze komunikacji spółek giełdowych z inwestorami oraz zmiana obiegowej opinii na temat niskiej efektywności działań IR adresowanych do inwestorów indywidualnych i braku ich trwałego oddziaływania na zainteresowanie i przywiązanie do spółki. (9.30)

- Bank centralny Szwajcarii poda decyzję ws. stóp procentowych (9.30)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w sierpniu (10.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 14 września (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w sierpniu (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury w sierpniu (16.00)

PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- Minister skarbu Włodzimierz Karpiński weźmie udział w uroczystości oddania do użytku instalacji do produkcji stearyny w Zakładach Azotowych Chorzów. (12.00)

PONIEDZIAŁEK, 23 WRZEŚNIA

* - Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych odbędzie się inauguracja indeksu WIG30. (9.00)

* - Wyniki analizy innowacyjności polskich regionów, przeprowadzonej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki zostaną przedstawione na spotkaniu organizowanym przez firmę doradczą Deloitte (10.00)

- Inauguracja I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia, organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi oraz GPW. (18.30)

- HSBC i Markit podadzą wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego w Chinach we wrześniu (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu i usług we wrześniu (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu i usług we wrześniu (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu, usług i composite we wrześniu (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności gospodarczej przez Fed Chicago (14.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit, za wrzesień (14.58)

WTOREK-ŚRODA, 24-25 WRZEŚNIA

* - Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, BPO - kondycja i perspektywy rozwoju rynku w Polsce, E-commerce - perspektywy rozwoju branży w Polsce i jej wpływ na rozwój handlu tradycyjnego oraz centrów handlowych oraz Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski to niektóre tematy Property Forum 2013, konferencji dedykowanej sektorowi nieruchomości komercyjnych w Polsce.

WTOREK, 24 WRZEŚNIA

- GUS przedstawi przedwynikowy szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

- Specyfika polskiego i niemieckiego rynku budowlanego oraz aktualne tendencje będą tematem konferencji "Rynek budowlany w Polsce i w Niemczech; perspektywy współpracy". (9.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik IFO za wrzesień (10.00)

- Bank centralny Węgier poda decyzję w sprawie stóp procentowych (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez S&P/CaseShiller za lipiec (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów za lipiec (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik dla sektora wytwórczego przez Richmond Fed za wrzesień (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów we wrześniu (16.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 25-27 WRZEŚNIA

- Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie - organizowanego przez Konfederację Lewiatan - zgromadzi ekonomistów oraz liderów biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, a także przedstawicieli polityki, kultury i świata nauki. Na liście panelistów jest m.in. Marek Belka, prezes NBP.

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

- MF przeprowadzi przetarg zamiany odkupując obligacje DS1013/OK0114

CZWARTEK-PIĄTEK, 26-27 WRZEŚNIA

- XIX Forum Teleinformatyki: "Cyfrowa modernizacja Polski". Tematem będzie cyfrowa modernizacja Polski rozpatrywana z punktu widzenia oceny stanu obecnego oraz celów nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Wśród panelistów będzie m.in.: Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

- Przedstawiciele spółek dystrybucji energii wezmą udział w debacie "Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za II kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po II kwartale

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po II kwartale (14.00)

CZWARTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

- Międzynarodowe Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie". (8.00)

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl) i Izba Domów Maklerskich organizują konferencję: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Konferencja zgromadzi polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych oraz biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki.(8.30)

ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 PAŹDZIERNIKA

- "Polityka energetyczna Unii Europejskiej" będzie tematem sesji inauguracyjnej X Kongresu Nowego Przemysłu- Energetyka - Gaz - Paliwa. (8.30)

- II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Obecny będzie m.in. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/