Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 IV - 14 V

18-04-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 IV - 14 V

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- OPTeam SA oraz Polskie ePłatności SA organizują konferencję, podczas której omówione zostaną m.in. wyniki finansowe Polskich ePłatności oraz prognozy na kolejne lata, perspektywy rynku płatności bezgotówkowych, e-commerce i m-commerce w Polsce oraz planowane przez OPTeam pozyskanie finansowania z rynku. (10.00)

*- Zostanie zaprezentowany raport: "Rozważny wzrost: większy zysk, mniejsze ryzyko. Czy małe i średnie firmy powinny rosnąć?". (10.00)

*- Na spotkaniu prasowym z zarządem KOELNER SA zostaną omówione wyniki finansowe Grupy oraz perspektywy jej i rynku. Przedstawione zostaną również rezultaty restrukturyzacji oraz inwestycji w zakłady produkcyjne w Łańcucie i Wrocławiu. (10.30)

*- Czat z prezesem Feerum SA, Danielem Januszem. (11.00)

- Spółka Abpol Company Polska SA, która zajmuje się dystrybucją produktów FMCG, zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)

- BRE Bank oraz CASE organizują seminarium "Ład korporacyjny w bankach po kryzysie". W dyskusji panelowej wezmą udział: Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych UKNF oraz Wiesław Thor wiceprezes zarządu BRE Banku. (15.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w III (10.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 13 kwietnia (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za IV (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za III (16.00)

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, minister środowiska Marcin Korolec wezmą udział w I Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Zapowiedziana jest też obecność przedstawicieli zarządów PGNiG, KGHM, PGE i Tauronu. (9.00)

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Janusz Lewandowski, komisarz KE ds. programowania finansowego i budżetu wezmą udział w konferencji "RESTART. Jaka Europa się kończy, a jaka zaczyna?". (10.00)

*- Pracodawcy RP organizują konferencję: "Turystyka medyczna - szansą dla Polski?". Podczas spotkania przedstawiciele administracji publicznej i prywatnych jednostek medycznych będą dyskutować o możliwościach współpracy w sektorze turystyki medycznej. Na konferencji obecny będzie m.in. Jacek Dominik, wiceminister finansów.(12.00)

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w II (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

- GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 (11.00)

- GUS poda informację w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012 (11.00)

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

*- Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje seminarium z udziałem pani Danieli ROSCA z Dyrekcji Generalnej ds. Transportu Komisji Europejskiej, poświęcone prezentacji pakietu "Czysta energia dla transportu". (14.00)

- Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek oraz eksperci największych firm działających na rynku polskim i warszawskim wezmą udział w konferencji "Primetime Warsaw", poświęconej perspektywom rozwoju Warszawy i Polski. (8.00)

- Centrum im. A. Smitha, PZFD oraz POIIB organizują konferencję nt. budownictwa mieszkaniowego: Budownictwo mieszkaniowe - deregulacja jako szansa na rozwój. (10.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w III (16.00)

WTOREK, 23 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligacje OK0715 / WZ0117 / PS0418 za 5.000-10.000 mln zł (11.30)

* - Analitycy PKO BP przedstawią perspektywy dla polskiej gospodarki i rynków finansowych.(10.00)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje konferencję "Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej - jak zapewnić sprawny przepływ informacji?". (11.30)

* - Fundacja Republikańska zaprezentuje raport "Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce". (14.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle przez HSBC w IV (3.45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w IV (8.45)

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w IV (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w IV (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite w IV (10.00)

- Na Węgrzech bank centralny poda decyzję o stopach procentowych (14.00)

- W USA zostanie podanym wskaźnik PMI dla gospodarki przez markit za IV (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w II (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Richmond Fed za IV (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w III (16.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 24-26 KWIETNIA

- Prezydent Bronisław Komorowski oraz ponad 500 gości: szefów urzędów antymonopolowych z całego świata, przedstawicieli uczelni, kancelarii prawnych i przedsiębiorców weźmie udział w konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji organizowanej przez UOKiK.

ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 KWIETNIA

- Przedstawiciele spółek i instytucji branży energetycznej wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. Temat debaty to: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki".

*- VIII edycja Konferencji i Targów PSEW w Serocku - jest to impreza w skali Europy Środkowo-Wschodniej poświęcona energetyce wiatrowej. Uczestnicy wysłuchają między innymi wystąpienia dyrektora generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej EWEA - Thomasa Beckera oraz transmitowanych z Brukseli przemówień Connie Hedegaard - Komisarz ds. Klimatu oraz Gnthera Oettingera - Komisarza ds. energii. (10.00)

ŚRODA, 24 KWIETNIA

- Dom Development omówi wyniki finansowe po I kwartale 2013 r. (10.00)

* - Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku zostanie zaprezentowany podczas organizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukowa MSN seminarium: "Perspektywy i wyzwania przed firmami inwestującymi w badania i rozwój w Polsce". (11.00)

*- Debata "Gazety Wyborczej" i Fundacja Schumana: "Europass czy Euro pas?". Dyskusja będzie się toczyć wokół tematu przyjęcie euro przez Polskę. Udział potwierdzili m.in. wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. (12.00)

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- Konferencja Country Risk Conference, poświęcona ryzykom w transakcjach międzynarodowych. Temat konferencji: "Odkrywanie potencjału wzrostu. Jak bezpiecznie rozwijać sprzedaż na rynkach wschodzących?" omówiona także będzie: panorama ryzyka na świecie, oceny i perspektywy gospodarcze dla świata, a także problemy niemieckiej gospodarki i specyfika eksportu na rynki azjatyckie.(9.15)

* - Członek zarządu NBP Małgorzata Zaleska weźmie udział w konferencji i dyskusji poświęconej prezentacji przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN raportu "Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie. Maj 2013". (10.30)

*- Komputronik organizuje konferencję prasową z okazji otwarcia wielofunkcyjnego centrum nowoczesnych technologii KOMPUTRONIK MEGASTORE. (11.30)

- Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego przedstawi informację o aktualnej sytuacji i szansach rozwoju rynku betonu towarowego w Polsce. (14.30)

PIĄTEK, 26 KWIETNIA

- Prezes URE Marek Woszczyk oraz przedstawiciele dystrybutorów energii wezmą udział w debacie "Smart Grids - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej. (11.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- ULMA Construccion Polska omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (11.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 13-14 MAJA

*- VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Toruniu.

WTOREK, 14 MAJA

- Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości. (8.30)============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/