Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 VII - 1 VIII

17-07-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 VII - 1 VIII

ŚRODA, 17 LIPCA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

*- Spotkanie prasowe z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, na którym zostaną zaprezentowane najnowsze informacje o rozwoju żłobków w Polsce. Przedstawione również zostaną działania podejmowane przez ministerstwo w obszarze polityki rodzinnej. (11.00)

- W USA odczyt indeksu MBA. (13.00)

- W USA dane na temat rozpoczętych nowych inwestycji w zakresie budowy domów. (14.30)

CZWARTEK, 18 LIPCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

* - Ministerstwo Finansów oraz Bank Światowy zaprezentują raport na temat wynagrodzeń w sektorze publicznym w Polsce. (10.00)

*- Pracodawcy RP organizują debatę: "Zawody przyszłości na polskim rynku pracy". (11.00)

PIĄTEK, 19 LIPCA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 LIPCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

* - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź oraz Instytut Afrykański organizują konferencję nt. możliwości współpracy Polski z krajami Afryki. (11.00)

* - Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów oraz wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk wezmą m.in. udział w debacie "Wpływ OFE na rynek kapitałowy i rozwój kraju". (16.00)

WTOREK, 23 LIPCA

* - Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński oraz prezesi spółek Tauron Dariusz Lubera, PGNiG Jerzy Kurella, PGE Krzysztof Kiljan, Enea Krzysztof Zamasz i BGK Dariusz Kacprzyk wezmą m.in. udział w zamkniętej debacie PAP: "Okrągły stół na temat inwestycji w energetykę opartą na węglu i gazie w Polsce". Transmisja z debaty dostępna będzie on-line na stronie www.pap.pl (10.00)

ŚRODA, 24 LIPCA

- Związek Polskiego Leasingu przedstawi wyniki firm leasingowych za I półrocze tego roku. (13.30)

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA

- GUS przedstawi wstępny szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

ŚRODA, 31 LIPCA

- NBP opublikuje oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w lipcu

CZWARTEK, 1 SIERPNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/