Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 IV - 14 V

16-04-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 IV - 14 V

WTOREK, 16 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc. (14.00)

*- Minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk wezmą udział w konferencji "Program Inwestycje Polskie - priorytety rządu, oczekiwania biznesu". (9.00) - ODWOŁANA

- Jacek Męcina, wiceminister ministerstwa pracy i polityki społecznej weźmie udział w konferencji "Problemy rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego. Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej". (9.30)

- Dell i Boston Consulting Group organizują konferencję poświęconą temu, jak innowacyjność IT wpływa na biznes. Zaproszeni goście odniosą się do wpływu innowacji w branżach takich jak bankowość, telekomunikacja czy energetyka. (10.00)

- Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik weźmie udział w organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego konferencji nt. kredytu technologicznego.(11.00)

- Konferencja w Senacie "Droga do energetyki obywatelskiej. Potencjał rozwoju w Polsce energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii". Celem konferencji jest przedstawienie potencjału i uwarunkowań rozwoju energetyki opartej na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii w kontekście energetyki obywatelskiej, rozproszonej i prosumenckiej oraz dyskusja kierunków i możliwości wprowadzenia mikroinstalacji na rynek oraz do systemu energetycznego i poprawy ich konkurencyjności. (11.00)

- Zaległe płatności Polaków na koniec marca 2013 r., poziom zadłużenia Polaków na przestrzeni ostatnich miesięcy to niektóre tematy konferencji organizowanej przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. (11.00)

*- Konferencja "Pokolenie PRZYSZŁOŚĆ - uratujmy emerytury", poświęcona wydaniu raportu Centrum Analiz KoLibra pt. "Demografia a system emerytalny". (11.00)

* - W strefie euro zostanie podana inflacja za III (11.00)

* - W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za IV (11.00)

* - W USA zostanie podana inflacja w III (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w III (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w III (15.15)

ŚRODA, 17 KWIETNIA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w I kwartale (14.00)

*- Krajowa Izba Gospodarcza organizuje konferencję: Młodzi Innowacyjni. III Forum Młodych Przedsiębiorców. "Młodzi 2.0". (9.00)

*- Krajowa Izba Gospodarcza organizuje briefing prasowy odbywający się podczas: Młodzi Innowacyjni. III Forum Młodych Przedsiębiorców. "Młodzi 2.0". (12.00)

- Abris Capital Partners, FM Bank SA oraz Polski Bank Przedsiębiorczości SA organizują spotkanie prasowe, na którym przedstawiciele Abrisu oraz obu banków przedstawią strategię połączonego Banku, opowiedzą o procesie fuzji, związanej z nią synergiach, korzyściach dla przedsiębiorców, a także zaprezentują wyniki obu instytucji za 2012 rok. Zostanie również przedstawiony skład zarządu oraz nazwa nowego Banku. (10.00)

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje konferencję dotyczącą aktualnego stanu i przyszłości zamówień publicznych. (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

* - OPTeam SA oraz Polskie ePłatności SA organizują konferencję, podczas której omówione zostaną m.in. wyniki finansowe Polskich ePłatności oraz prognozy na kolejne lata, perspektywy rynku płatności bezgotówkowych, e-commerce i m-commerce w Polsce oraz planowane przez OPTeam pozyskanie finansowania z rynku. (10.00)

- BRE Bank oraz CASE organizują seminarium "Ład korporacyjny w bankach po kryzysie". W dyskusji panelowej wezmą udział: Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych UKNF oraz Wiesław Thor wiceprezes zarządu BRE Banku. (15.00)

* - W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w III (10.30)

* - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 13 kwietnia (14.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za IV (16.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za III (16.00)

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, minister środowiska Marcin Korolec wezmą udział w I Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Zapowiedziana jest też obecność przedstawicieli zarządów PGNiG, KGHM, PGE i Tauronu. (9.00)

* - Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Janusz Lewandowski, komisarz KE ds. programowania finansowego i budżetu wezmą udział w konferencji "RESTART. Jaka Europa się kończy, a jaka zaczyna?". (10.00)

* - W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w II (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

- GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 (11.00)

- GUS poda informację w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012 (11.00)

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek oraz eksperci największych firm działających na rynku polskim i warszawskim wezmą udział w konferencji "Primetime Warsaw", poświęconej perspektywom rozwoju Warszawy i Polski. (8.00)

* - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w III (16.00)

WTOREK, 23 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligacje OK0715 / WZ0117 / PS0418 za 5.000-10.000 mln zł (11.30)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje konferencję "Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej - jak zapewnić sprawny przepływ informacji?". (11.30)

* - W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle przez HSBC w IV (3.45)

* - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w IV (8.45)

* - We Francji zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w IV (9.00)

* - W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w IV (9.30)

* - W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite w IV (10.00)

* - Na Węgrzech bank centralny poda decyzję o stopach procentowych (14.00)

* - W USA zostanie podanym wskaźnik PMI dla gospodarki przez markit za IV (14.58)

* - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w II (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik Ruchmond Fed za IV (16.00)

* - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w III (16.00)

24-26 KWIETNIA, ŚRODA-PIĄTEK

- Prezydent Bronisław Komorowski oraz ponad 500 gości: szefów urzędów antymonopolowych z całego świata, przedstawicieli uczelni, kancelarii prawnych i przedsiębiorców weźmie udział w konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji organizowanej przez UOKiK.

24-25 KWIETNIA, ŚRODA-CZWARTEK

- Przedstawiciele spółek i instytucji branży energetycznej wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. Temat debaty to: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki".

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego przedstawi informację o aktualnej sytuacji i szansach rozwoju rynku betonu towarowego w Polsce. (14.30)

PIĄTEK, 26 KWIETNIA

- Prezes URE Marek Woszczyk oraz przedstawiciele dystrybutorów energii wezmą udział w debacie "Smart Grids - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej. (11.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

WTOREK, 14 MAJA

- Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości. (8.30)============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/