Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 V - 31 V

13-05-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 V - 31 V

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 13-14 MAJA

- VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Toruniu. Tematem będzie m.in. postępowanie Komisji Europejskiej wobec paneli fotowoltaicznych importowanych z Chin.

PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w I kwartale. (14.00)

- Ministerstwo Skarbu Państwa, Sekretariat OECD oraz CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych organizują konferencję poświęconą przyszłości sektora publicznego w krajach OECD - "Privatisation - what's next". (10.00)

- Kruk podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (9.00)

- PKO BP omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (10.00)

- CASE organizuje seminarium dotyczące prywatyzacji. (10.00)

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentuje skonsolidowane wyniki finansowe Grupy GPW za pierwszy kwartał 2013 roku. W konferencji weźmie udział Adam Maciejewski - prezes GPW, Mirosław Szczepański - członek zarządu i CFO GPW oraz Ireneusza Łazora - prezesa Towarowej Giełdy Energii. (12.30)

- Związek Liderów Sektora Usług biznesowych (ABSL) zaprezentuje raport dotyczący sektora finansowego w Polsce "Offshoring usług biznesowych dla sektora finansowego. Succes story of Poland". (13.00)

- W Chinach zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w IV (7.30)

- Bank Francji poda indeks zaufania w przemyśle w IV (8.30)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w IV (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w marcu (16.00)

WTOREK, 14 MAJA

- GUS poda dane flash PKB za I kwartał (10.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza w kwietniu. (14.00)

- Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości. (8.30)

- ABC Data zaprezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (12.30 - zmiana godziny)

- Asseco Poland skomentuje finansowe za I kwartał 2013 r. (10.00)

- Impel SA omówi wyniki finansowe spółki za I kwartał 2013 r. (10.00)

* - TIM skomentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (10.30)

- Ergis-Eurofilms podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (10.30)

- PGNiG zaprezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (11.00)

* - Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń podsumuje wyniki za I kwartał 2013 r. (11.00)

- Redan podsumuje wyniki finansowe Grupy za I kwartał 2013 r. (12.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w marcu (11.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW w maju (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu wśród małych firm przez NFIB w IV (13.30)

ŚRODA, 15 MAJA

- GUS poda dane o inflacji w kwietniu. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w marcu. (14.00)

- Zetkama podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. (9.30)

- MCI Management podsumuje wyniki finansowe spółki za I kwartał 2013 r. (9.30)

* - AB omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013 rok. (9.30)

* - Enea podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (10.00)

- Netia omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. (11.30)

- Cyfrowy Polsat podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (12.00)

* - PGE skomentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (12.30)

- Czy centrum handlowe może istnieć bez hipermarketu, jaka jest przyszłość operatorów spożywczych oraz jak konsolidacja w tym obszarze wpłynie na cały rynek - to główne tematy 14 Konferencji powierzchni handlowych Retail Vision.(12.30)

- We Francji zostanie podany PKB za I kw. 2013 (7.30)

- W Niemczech zostanie podany PKB za I kw. (8.00)

- W strefie euro zostanie podany PKB za I kw. (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Empire Manufacturing za maj (14.30)

- W USA zostanie podany indeks cen producenta PPI za IV (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zakupach amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w marcu (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w IV (15.15)

- W USA zostanie podany indeks cen domów przez NAHB za marzec (16.00)

CZWARTEK, 16 MAJA

- NBP poda dane o inflacji bazowej w kwietniu. (14.00)

- Action omówi wyniki finansowe spółki w I kwartale 2013 r. (9.30)

- Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sławomir Majman weźmie udział w konferencji "IT@PL - rynek pracy IT w Polsce". (10.45)

- Pfleiderer Grajewo podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 rok. (10.00 - zmiana godziny)

- Wielton omówi wyniki za I. kw. 2013 r. (11.15)

- Emperia Holding omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

- Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera organizują seminarium: "Ceny energii a konkurencyjność gospodarki".(13.00)

- W Japonii zostanie podany PKB za I kw. (1.50)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w III (6.30)

- W strefie euro zostanie podana inflacja w IV (11.00)

- W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w III (11.00)

- W USA zostanie podana inflacja w IV (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 11 maja (14.30)

- W USA zostanie podana liczba rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w IV (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za maj (16.00)

PIĄTEK, 17 MAJA

- GUS poda dane o wynikach budownictwa w okresie I-IV. (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za maj (15.55)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury w IV (16.00)

SOBOTA, 18 MAJA

- XXXVII Sympozjum "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna" organizowane przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegoroczne sympozjum poświęcone będzie roli kobiet we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego, w tym w gospodarce - pierwszy dzień sympozjum w piątek 17 maja, oraz konkurencyjności polskiej gospodarki - drugi dzień sympozjum. W sobotę przewidziane panele dyskusyjne dotyczące konkurencyjności z udziałem szefów największych spółek. Udział wezmą: m.in. Janusz Steinhoff, przewodniczący rady Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia, Aneta Wilmańska, wiceminister środowiska, Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź, Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu, Andrzej Klesyk, prezes PZU, Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej, Dariusz Daniluk, prezes BGK.

PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w kwietniu. (14.00)

- MF poda dane zadłużeniu Skarbu Państwa po marcu. (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce w IV, przez Chicago Fed (14.30)

WTOREK-ŚRODA, 21-22 MAJA

- V Konferencja dla Budownictwa. Wśród tematów znajdą się m.in.: uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki; przewidywania w zakresie rozwoju sektora budowlanego; droga do Euro. Euro - czy polska gospodarka będzie konkurencyjna?. (10.30; 9.30)

WTOREK, 21 MAJA

- GUS poda dane o dynamice produkcji przemysłowej w kwietniu. (14.00)

- GUS poda dane o dynamice cen producentów w kwietniu. (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w kwietniu. (14.00)

- Grupa Bosch omówi wyniki finansowe za I kwartał oraz przedstawi strategię na 2013 r. (11.00)

ŚRODA, 22 MAJA

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju. (14.00)

- Spółka Inter Cars omówi wyniki za I kw. 2013 roku oraz podsumuje wyniki całego 2012 roku. (12.30)

- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Euler Hermes oraz magazyn Forbes organizują Kongres Dyrektorów Finansowych. Głównym celem spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. (14.30)

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w marcu (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik MBA o nowych wnioskach na kredyt hipoteczny (13.00)

- Szef Fed Ben Bernanke przedstawi prognozy dla gospodarki USA (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w IV (16.00)

- Fed poda protokół z posiedzenia 30.04-01.05, tzw. minutki (20.00)

CZWARTEK, 23 MAJA

- NBP poda zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w maju. (14.00)

- GUS poda dane o wynikach przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale. (14.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle w maju, przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w V (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w maju (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite w maju (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w IV (10.30)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB w I kw. 2013 (10.30)

- W USA zostanie podana liczna zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 18 maja (14.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za maj (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w maju (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w IV (16.00)

PIĄTEK, 24 MAJA

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w maju. (14.00)

- Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka weźmie udział w X EUROFRAME CONFERENCE nt. polityki gospodarczej W Unii Europejskiej organizowanej przez grupę europejskich instytutów badawczych Euroframe oraz NBP. (8.00)

ŚRODA, 29 MAJA

- GUS oceni stan upraw rolnych w 2013 roku. (14.00)

PIĄTEK, 31 MAJA

- GUS poda dane o PKB w I kwartale. (10.00)

- GUS poda dane o pogłowiu trzody chlewnej po I kwartale. (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/