Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 III - 11 IV

13-03-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 III - 11 IV

ŚRODA, 13 MARCA

- Ferro zaprezentuje wyniki finansowe za rok 2012. (8.45)

- Grupa PZU podsumuje wyniki za 2012 rok. (9.00)

- Podczas Forum Bankowego 2013 prezesi banków, regulatorzy i środowisko naukowe spotka się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. W Forum uczestniczyć będą m.in.: Marek Belka - prezes NBP, Jacek Rostowski - minister finansów, Paweł Tamborski - wiceminister Skarbu Państwa, Dariusz Daniluk - prezes BGK, Bartosz Drabikowski - wiceprezes PKO BP, Andrzej Kopyrski - wiceprezes Banku Pekao SA, Przemysław Gdański - członek zarządu BRE Bank SA, Wojciech Kwaśniak - zastępca przewodniczącego KNF, Wojciech Kowalczyk - wiceminister finansów, Mateusz Morawiecki - prezes Bank Zachodniego WBK SA. (9.00)

- Biuro Maklerskie Espirito Santo Investment Bank zaprezentuje raport "Silver Bullets 2Q2013" wskazujący na spółki o najwyższym według BESI potencjale wzrostu w drugim kwartale 2013 roku. (9.00)

- Magellan podsumuje wyniki finansowe za 2012 rok. (10.00)

- PKPP Lewiatan organizuje spotkanie okrągłego stołu poświęcone przenoszeniu regulacji unijnych do polskiego prawa konsumenckiego. (10.00)

* - Prezes PKN Orlen Jacek Krawiec weźmie m.in. udział w spotkaniu dotyczącym plebiscytu "Polacy z werwą". (10.00)

- Voxel SA omówi wyniki finansowe za 2012 rok, a także perspektywy Grupy w kolejnych okresach, w tym prognozy finansowe. (10.15)

- PAIiIZ przedstawi raport z badania dotyczącego barier w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. (10.45)

- Business Centre Club organizuje konferencję: "Fiskalny kierunek zmian w podatkach zagrożeniem dla rozwoju gospodarki". (11.00)

- International Personal Finance poinformuje o szczegółach planowanego wprowadzania akcji na GPW w Warszawie w ramach dual listingu. (11.00)

- ULMA Construccion Polska SA zaprezentuje wyniki finansowe. (11.00)

- Konferencja prasowa inaugurująca kampanię "Zostań Ambasadorem 1 proc." pod patronatem honorowym Minister Pracy i Polityki Społecznej. (11.00)

* - Konferencja prasowa po spotkaniu ministra rolnictwa Stanisława Kalemby z ministrem rolnictwa i leśnictwa Finlandii Jarim Koskinenem, dotyczącym reformy Wspólnej Polityki Rolnej. (11.30)

- Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki oraz UNDP organizują: Międzynarodową Konferencję Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Biznesie. (11.30)

- X-Trade Brokers i Google Polska poinformują o współpracy firm oraz nowych produktach w3 ofercie X-Trade Brokers. (12.00)

* - Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej organizuje seminarium poświęcone możliwościom współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorstw w perspektywie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. (13.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w I 2013 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (12.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w II 2013 (13.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach firm w I 2013 (15.00)

CZWARTEK, 14 MARCA

- GUS poda dane o inflacji w styczniu i lutym wraz z nowym koszykiem inflacyjnym. (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza w lutym. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w styczniu. (14.00)

- Prof. Friedrich Schneider, profesor ekonomii w Instytucie Polityki Gospodarczej na Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linz będzie gościem specjalnym na konferencji: "Długoterminowa strategia podatkowa w VAT". (9.30)

- Bank BPH podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.30)

* - Elektrotim omówi sytuację Grupy Kapitałowej po 2012 roku (w tym efekty letniej akwizycji spółki Zeus), aktualny portfel zamówień oraz plany na przyszłość. (10.30)

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje na konferencję prasową: Lista barier w sektorze infrastruktury. (10.30)

* - Meritum Bank podsumuje wyniki i osiągnięcia Banku w 2012 roku oraz przedstawi plany rozwoju na ten rok. (zmiana godziny na 12.00)

- Debata publiczna organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie: "Co dalej z OFE? - Otwarte Fundusze Emerytalne - problem do rozwiązania". (13.00)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w I 2013 (5.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI za II 2013 (13.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 9 marca (13.30)

PIĄTEK, 15 MARCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w okresie styczeń-luty. (14.00)

- Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel oraz prezes URE Marek Woszczyk wezmą udział w debacie "Konsument na rynku gazu", organizowanej z okazji Światowego Dnia Konsumenta. (9.30)

- Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentuje wyniki finansowych Grupy JSW za rok 2012. (10.00)

* - Tauron skomentuje wyniki finansowe po 2012 roku. (11.00)

- Bank Pekao zaprezentuje wyniki finansowe po 2012 roku. (13.00)

* - W strefie euro zostanie podana inflacja w II 2013 (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej w okręgu Nowy Jork (Empire Manufacturing) w III 2013 (13.30)

* - W USA zostanie podana inflacja w II 2013 (13.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zakupach amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w I 2013 (14.00)

* - W USA została podana informacja o produkcji przemysłu w II 2013 (14.15)

* - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów publikowany przez Uniwersytet Michigan - za III 2913 (14.55)

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w lutym. (14.00)

* - Minister skarbu Mikołaj Budzanowski weźmie udział w seminarium "Założenia Programu Inwestycje Polskie". (11.00)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz PwC organizują konferencję "Dobra Rada 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych". Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.(11.30)

* - Neuca podsumuje wyniki finansowe za 2012 rok. (11.45)

* - W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w I 2013 (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez NAHB za III 2013 (15.00)

WTOREK-ŚRODA, 19-20 MARCA

- Finansowanie energii przyszłości to temat 9-tej edycji CEE Energy Conference. (8.30)

WTOREK, 19 MARCA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w lutym. (14.00)

- GUS poda dane o cenach produkcji przemysłowej w lutym. (14.00)

* - ABC Data omówi wyniki finansowe po 2012 roku oraz plany rozwoju na 2013-2015. (10.00)

- Carrefour oraz IBnGR organizują konferencję "Otoczenie gospodarcze Polski a otoczenie Carrefour". (10.00)

* - W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za III 2013 (11.00)

* - W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleniach na budowę w II 2013 (13.30)

ŚRODA, 20 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa po styczniu. (15.00)

- Ministerstwo Finansów organizuje aukcje sprzedaży obligacji o wartości 2-6 mld zł. (11.30)

* - Action omówi wyniki finansowe po 2012 roku. (10.00)

- Continental Opony Polska przedstawi najnowsze dane z rynku opon osobowych i ciężarowych. (11.00)

* - Plast Box omówi wyniki finansowe za 2012 rok oraz plany rozwoju (11.00)

- PKM Duda zaprezentuje wyniki finansowe za 2012 r. (12.00)

* - W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w I 2013 (10.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (12.00)

* - Fed poda decyzję o stopach procentowych (17.30)

* - Fed przedstawi projekcje gospodarcze (19.00)

* - Konferencja prasowa szefa Fed Bena S.Bernanke po posiedzeniu Fed (19.15)

CZWARTEK-PIĄTEK, 21-22 MARCA

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na GPW organizuje VI Międzynarodową Konferencję "Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP". (9.00)

CZWARTEK, 21 MARCA

- GUS poda wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku. (14.00)

- NBP opublikuje zapis dyskusji po posiedzeniu RPP w marcu. (14.00)

- MCI podsumuje wyniki za 2012 rok. (9.30)

- Polska Organizacja Handlu i Przemysłu Naftowego organizuje na konferencję podsumowującą krajowy rynek naftowy w roku 2012: "Przemysł i Handel Naftowy w 2012 roku". (12.00)

PIĄTEK, 22 MARCA

- GUS poda informację o koniunkturze konsumenckiej w marcu. (14.00)

- GUS poda informację o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu. (14.00)

* - Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz prezydent Węgier Janos Ader wezmą udział w Forum Gospodarczym Polska-Węgry. (11.00)

ŚRODA, 27 MARCA

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje konferencję "E-WZA - korzyści i zagrożenia". Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. (12.00)

CZWARTEK, 28 MARCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym Polski w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w IV kwartale. (14.00)

PIĄTEK, 29 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o Państwowym Długu Publicznym w 2012 roku. (15.00)

PIĄTEK, 5 KWIETNIA

- Firma Procesy Inwestycyjne oraz Społeczna Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizują debatę: Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu. (11.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- W V Forum Bankowym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowości i finansów, prezesi i członkowie zarządów banków polskich i zagranicznych oraz nadzorów finansowych.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/