Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 12 VIII - 5 IX

12-08-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 12 VIII - 5 IX

PONIEDZIAŁEK, 12 SIERPNIA

- GUS poda dane o wynikach handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za czerwiec (14:00)

- Jastrzębska Spółka Węglowa podsumuje wyniki za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2013 r.(10.00)

- Feerum omówi wyniki za I półrocze 2013 roku. (11.00)

* - Na NewConnect zadebiutuje spółka Imagis.

- W Japonii dane na temat PKB w II kw. (1.50)

- W Japonii dane na temat produkcji przemysłowej. (6.30)

WTOREK, 13 SIERPNIA

* - InfoScope omówi wyniki za II kwartał tego roku. (10.00)

- W strefie euro dane na temat produkcji przemysłowej. (11.00)

- W Niemczech odczyt indeksu ZEW. (11.00)

- W USA odczyt indeksu NFIB (13.30)

- W USA dane na temat produkcji przemysłowej. (14.30)

- W USA dane na temat zapasów w biznesie. (16.00)

ŚRODA, 14 SIERPNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

* - PGNiG omówi wyniki za I półrocze tego roku. (11.00)

- KGHM podsumuje wyniki za I półrocze 2013 roku. (12.00)

- We Francji odczyt PKB za II kw. (7.30)

- W Niemczech odczyt PKB za II kw. (8.00)

- W strefie euro odczyt PKB za II kw. (11.00)

- W USA odczyt indeksu MBA. (13.00)

- W USA odczyt inflacji PPI. (14.30)

PIĄTEK, 16 SIERPNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 19 SIERPNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00

WTOREK, 20 SIERPNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

ŚRODA, 21 SIERPNIA

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PIĄTEK, 23 SIERPNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

- GUS poda wstępny szacunek PKB w II kwartale (10:00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 2-3 WRZEŚNIA

- Forum Inwestycyjne w Tarnowie - konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. Udział w Forum Inwestycyjnym zapowiedzieli m.in.: Włodzimierz Karpiński - minister Skarbu Państwa; Mariusz Grendowicz - prezes zarządu Polskie Inwestycje Rozwojowe SA; Paweł Tamborski - wiceminister skarbu; Marcin Moskalewicz - prezes PERN Przyjaźń SA; Andrzej Kopyrski - wiceprezes Pekao SA.

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

WTOREK-CZWARTEK, 3-5 WRZEŚNIA

- XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tegoroczne Forum pt. "Perspektywy nowego ładu", nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy. Podczas trzydniowej konferencji odbędzie się 150 paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych i wydarzeń specjalnych poświęconych m.in. makroekonomii, polityce międzynarodowej, energetyce, innowacjom czy ochronie zdrowia.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/ mj/