Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 VII - 1 VIII

11-07-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 VII - 1 VIII

CZWARTEK, 11 LIPCA

- Konferencja prasowa Stokrotki w związku z uruchomieniem własnej sieci logistycznej oraz prezentacją nowego wizerunku supermarketów Stokrotka. (10.00)

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w konferencji, na której zostaną zaprezentowane wyniki badania opinii przedsiębiorców nt. unijnych instrumentów zwrotnych. (10.00)

- Sfinks organizuje konferencję, której tematem planowane zaskarżenie decyzji UOKiK. (10.30)

- Investment Fund Managers zadebiutuje na NewConnect.

* - W Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji 95 rocznicy powstania GUS, oraz konferencja pt. "Jakość życia w Polsce. Aktualny stan i wyzwania w świetle badań", w której wezmą udział m.in prezes GUS Janusz Witkowski i minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. (12.30)

* - MCI Management poinformuje o nowej inwestycji funduszu. (14.00)

- Premier Donald Tusk, Jos, Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, Viviane Reding, wiceprzewodnicząca KE, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa oraz Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego wezmą udział w debacie o kryzysie, przyszłości Europy i prawach obywateli. (14.30)

- W USA informacja na temat liczby nowych bezrobotnych w ubiegłym tygodniu. (14.30)

PIĄTEK, 12 LIPCA

- Dane NBP dotyczące bilansu płatniczego za maj 2013 r. (14.00)

- Dane NBP dotyczące podaży pieniądza M3 za czerwiec 2013 r. (14.00)

- W Japonii dane na temat produkcji przemysłowej w maju. (6.30)

- W strefie euro dane na temat produkcji przemysłowej w maju. (11.00)

- W USA odczyt inflacji PPI w czerwcu. (14.30)

- W USA odczyt indeksu nastrojów Michigan. (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 15 LIPCA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

WTOREK, 16 LIPCA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 17 LIPCA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

CZWARTEK, 18 LIPCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

PIĄTEK, 19 LIPCA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 LIPCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA

- GUS przedstawi wstępny szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

CZWARTEK, 1 SIERPNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/