Przeniesienie SPW do ZUS obniży dług publ. wg ESA o ok. 8 proc. PKB - Rostowski

04-09-2013 14:35
04.09. Warszawa (PAP) - Przesunięcie części obligacyjnej z OFE do ZUS obniży dług publiczny liczony według metodologii unijnej o ok. 8 proc. PKB, a zmiana liczona według metodologii krajowej będzie "nieco mniejsza" - poinformował minister finansów Jacek Rostowski. Ustawowe progi ostrożnościowe zostaną obniżone o tyle, o ile spadnie dług wg metodologii krajowej.

"Dług publiczny spadnie według naszych obliczeń, to będzie gdzieś w okolicach 8 proc. PKB w ujęciu ESA. Zmiana w długu publicznym wynikająca z tego przesunięcia będzie nieco mniejsza w ujęciu polskim" - powiedział Rostowski podczas środowej konferencji prasowej.

"Obniżenie długu według metodologii polskiej, zaokrąglone do jakiegoś sensownego punktu procentowego, spowoduje obniżenie progów ostrożnościowych, które znajdują się w obecnie procedowanej zmianie w ustawie o finansach publicznych" - dodał.

"O tyle, o ile państwowy dług publiczny zostanie obniżony, to o tyle te progi zostaną obniżone w ramach reguły wydatkowej" - powiedział minister finansów.

Jak poinformował wcześniej premier Donald Tusk, rząd chce przeniesienia części obligacyjnej OFE do ZUS zgodnie z ich udziałem w portfelu OFE z dnia 31 grudnia 2012 r.(PAP)

fdu/ nik/ jtt/