Przegląd prasy gospodarczej, sobota, 15 czerwca

15-06-2013 11:05
15.06. Warszawa (PAP) - Poniżej przegląd tematów w prasie gospodarczej w sobotę, 15 czerwca.

PARKIET

Petrolinvest ma problem ze spłatą długu. Spółka negocjuje z PKO BP nowe warunki dotyczące uregulowania 20 mln USD zaciągniętego kredytu. (s. 04)

Budopol-Wrocław zmieni właściciela? W najbliższych tygodniach wyjaśni się, w którą stronę pójdzie giełdowa spółka. Utrudnieniem w negocjacjach mogą być należności od Ganta. (s. 05)

Trudniej będzie o zmiany właścicielskie w sektorze bankowym. Kolejne transakcje na rynku są nieuniknione, ale kupców trzeba będzie szukać wśród nieobecnych. Nadzór finansowy dał wyraźny sygnał, że nie zgodzi się na dalszą konsolidację sektora. (s. 06)

OFE pobierają za wysokie opłaty. Opłaty pobierane przez OFE wynoszą w całym cyklu oszczędzania od 12,6 do 14,4 proc. kapitału emerytalnego w zależności od tego, jaką przyjmie się stopę zwrotu OFE - wynika z części raportu nt. OFE, do którego dotarł "Parkiet". Autorzy raportu powołują się na wyliczenia Andrzeja Sławińskiego oraz Dobiesława Tymoczki z NBP, które wskazują, że gdyby OFE zarządzały aktywami pasywnie, a nie jak teraz - aktywnie, to hipotetyczny stan konta na koniec 2012 r. byłby wyższy o ponad 12 proc. (s. 06)

Nadchodzi sezon wypłat dywidend przez spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. To indeks cenowy, a więc nie uwzględnia w swojej kalkulacji m.in. odcięcia praw do dywidendy, co ma negatywny wpływ na jego notowania. Planowane wypłaty dywidend obniżą notowania indeksu WIG20 aż o 217 punktów.

GAZETA WYBORCZA

W Polsce można budować, jak się chce, i z czego się chce. Trzeba tylko uważać, by nie narazić się sąsiadom, bo prawdopodobieństwo, że nadzór sam skontroluje budowę, jest niewielkie - wynika z raportu NIK. (s. 9)

OFE są droższe i mają słabsze wyniki niż zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej - mówi "Gazecie" minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. (s. 11)

(PAP)

pel/