Prognozy makroekonomiczne z Aktualizacji Programu Konwergencji 2013 (tabela)

29-04-2013 09:01
29.04. Warszawa (PAP) - Poniżej prognozy makroekonomiczne z projektu Aktualizacji Programu Konwergencji 2013.

WZROST GOSPODARCZY (w proc.)

<PRE>

'12 '13 '14 '15 '16

Realny PKB 1,9 1,5 2,5 3,8 4,3Nominalny PKB 4,4 3,0 4,8 6,3 6,9

Składowe realnego PKB

Spożycie pryw. 0,8 1,1 2,1 3,2 3,5Spożycie publ. 0,0 0,9 0,0 -0,6 -0,1Inwestycje -0,8 -0,7 4,4 7,8 9,2Zapasy 1,1 1,1 1,6 2,0 2,3Eksport 2,8 2,8 4,3 5,0 5,1Import -1,8 0,9 4,9 5,5 5,9

Wkład we wzrost PKB

Finalny popyt -0,2 0,8 2,7 4,0 4,6krajowyZapasy -0,6 0,0 0,5 0,4 0,4Saldo handlu 2,0 0,8 -0,1 -0,2 -0,3zagranicznego</PRE>

PPROCESY INFLACYJNE

<PRE>

'12 '13 '13 '14 '16

Deflator PKB 2,5 1,5 2,2 2,5 2,5Deflator spożycia 3,6 1,6 2,4 2,5 2,5prywatnegoHICP 3,7 1,6 2,4 2,5 2,5Deflator eksportu 4,0 -0,8 2,1 1,5 2,0Deflator importu 5,5 0,0 3,2 1,6 2,1</PRE>

RYNEK PRACY (tempo wzrostu w proc.)

<PRE>

'12 '13 '14 '15 '16

Pracujący 0,2 -0,3 0,0 0,6 0,6Stopa bezrobocia* 10,1 10,8 11,0 10,6 10,3Wydajność pracy 1,7 1,7 2,5 3,1 3,6Koszty pracy 3,5 2,4 3,4 5,3 5,8

* - zharmonizowana stopa bezrobocia, zgodna z definicją Eurostatu</PRE>

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA EGZOGENICZNE

<PRE>

'12 '13 '14 '15 '16

Krótkookresowe 4,9 3,2 2,6 2,6 2,8stopy proc.(średniorocznie)Długookresowe 5,0 3,6 3,1 3,0 3,3stopy proc.(średniorocznie)

Nominalny 1,6 -1,0 -3,5 -3,7 -3,9efektywny kurswalutowyKurs EUR/PLN 4,19 4,15 4,00 3,85 3,70(średniorocznie)

Ceny ropy(Brent, USD/Baryłka)111,8 113,7 106,4 - -</PRE>(PAP)

bg/ osz/