Produkcja węgla, olejów, gazu, miedzi i nawozów w III i I-III '13 (tabela)

23-04-2013 11:49
23.04. Warszawa (PAP) - Produkcja węgla, olejów, gazu, miedzi i nawozów w III i I-III 2013 według danych GUS

<TAB>

j.m. 03/2013 % m/m % y/y YTD2013 zmiana %

węgiel kamienny tys. ton 6274 2,70% -5,9% 19322 -3,3%węgiel brunatny tys. ton 5488 8,5% 5,3% 16040 -5,3%gaz ziemny hm3 478 -8,3% -7,3% 1478,0 -3,5%koks tys. ton 814 12,6% 9,3% 2314,0 8,2%benzyna tys. ton 322,0 12,6% 7,7% 939,0 5,4%oleje napędowe tys. ton 860,0 18,3% -3,7% 2414,0 -3,9%oleje opałowe tys. ton 497,0 16,7% 5,9% 1444,0 -3,3%nawozy azotowe tys. ton 184,0 30,5% 0,5% 495,0 -3,5%nawozy fosforowe tys. ton 23,2 -11,0% -41,2% 87,9 -25,9%miedź tys. t CU 37,5 9,4% -2,1% 109,0 -0,8%</TAB>map/ nik/ asa/