Produkcja przemysłowa w VIII wzrosła w 26 działach na 34 - GUS

18-09-2013 14:05
18.09. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w sierpniu 2013 roku wzrosła w 26 działach gospodarki na 34 klasyfikowane przez GUS - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny.

"W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 15,4 proc., pozostałego sprzętu transportowego - o 8,2 proc., urządzeń elektrycznych - o 6,7 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 6,5 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 5,7 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 5,5 proc. oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 4,3 proc." - napisano.

Według danych GUS spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,7 proc., maszyn i urządzeń - o 10,3 proc., wyrobów farmaceutycznych - o 9,0 proc. oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 8,4 proc.

Według danych GUS w okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 20102 roku. (PAP)

map/ ana/