Produkcja przemysłowa w VIII wzrosła rdr o 2,2 proc. - GUS (tabela)

18-09-2013 14:03
18.09. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 2,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w sierpniu rdr o 2,6 proc., a mdm spadła o 0,9 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w sierpniu wzrostu produkcji o 2,6 proc. rdr oraz spadku o 3,7 proc. mdm.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lipcu i sierpniu:

<TAB> sierpień sierpień lipiec lipiec rdr mdm rdr mdm

ogółem 2,2 -4,5 6,3 1,5górnictwo i wydobywanie -1,4 -6,7 3,9 5,8przetwórstwo przemysłowe 2,3 -4,9 6,8 1,1wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,1 1,5 2,5 3,9dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,8 -0,4 3,2 -2,8produkcja budowlana -11,1 -0,8 -5,2 7,8</TAB>(PAP)

nik/ ana/