Produkcja przemysłowa w VII wzrosła rdr o 6,3 proc. - GUS (tabela)

20-08-2013 14:05
20.08. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 6,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wz o 1,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w lipcu rdr o 2,8 proc., a mdm wzrosła o 0,5 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w lipcu wzrostu produkcji o 4,6 proc. rdr oraz spadku o 0,4 proc. mdm.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lipcu i czerwcu:

<TAB> lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm

ogółem 6,3 1,5 3,0 2,8górnictwo i wydobywanie 3,9 5,8 -5,6 -0,2przetwórstwo przemysłowe 6,8 1,1 3,7 3,7wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,5 3,9 -0,1 -5,1dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,2 -2,8 4,3 2,6produkcja budowlana -5,2 7,8 -18,3 19,1</TAB>(PAP)

nik/ asa/