Produkcja przemysłowa w III spadła w 20 działach na 34 - GUS

18-04-2013 14:06
18.04. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w marcu 2013 roku spadła w 20 działach gospodarki, na 34 klasyfikowane przez GUS - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

"W stosunku do marca ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 21,4 proc., maszyn i urządzeń - o 13,5 proc., metali - o 11,9 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 6,4 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 5,5 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 3,7 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 3,3 proc. oraz wyrobów z metali - o 3,1 proc." - napisano.

GUS podał, że wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 10,9 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 5,8 proc., w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji - o 2,0 proc. oraz w produkcji artykułów spożywczych - o 1,4 proc..

GUS podał również, że w okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,0 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. (PAP)

map/ gor/