Produkcja przemysłowa w III spadła rdr o 2,9 proc. - GUS (opinia)

18-04-2013 14:19
18.04. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w marcu spadła o 2,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 9,2 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej opinie:

MACIEJ RELUGA, BZ WBK

"Te dane nie są dla nas niespodzianką. Spadek produkcji jest taki, jak oczekiwał rynek. Spodziewaliśmy się nieco mniejszego spadku, ale nie zmienia to ogólnego obrazu. Spadek w produkcji budowlanej jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Potwierdziło się to, że I kw. jest podobnie słaby jak IV. Trzeba też pamiętać, że produkcja była pod wpływem jednego dnia roboczego mniej niż przed rokiem, więc sezonowo wyrównana produkcja pokazała nawet wzrost. Myślę, że w przyszłym miesiącu, jak i całym II kw., możemy spodziewać się wzrostu produkcji w ujęciu rocznym. Wydaje mi się, że dane te będą neutralne dla Rady Polityki Pieniężnej i myślę, że nie zwiększyła się szansa na obniżkę stóp procentowych".

TOMASZ KACZOR, BGK (mail)

"Niska nieodsezonowana dynamika produkcji przemysłowej, zarówno bezwzględnie, jak i w zestawieniu z medianą prognoz rynkowych, nie jest naszym zdaniem aż tak dużą niespodzianką. Sądzimy się, że do jej niskiego poziomu przyczyniły się mało korzystne warunki pogodowe w marcu, które trudno jest precyzyjnie odzwierciedlić przy pomocy narzędzi prognostycznych. Z tego powodu sądzimy, że wskazana jest duża ostrożność w interpretowaniu wyniku jako objawu pogłębienia się spowolnienia gospodarczego. Najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia z przesunięciem wzrostu na kwiecień, a w odniesieniu do PKB z pierwszego na drugi kwartał. Tym niemniej, nawet po wyeliminowaniu negatywnego wpływu pogody w marcu (szacujemy, że obniżył dynamikę o około 2 pp.), dynamika pozostaje nieznacznie ujemna i spodziewamy się, że taka pozostanie jeszcze w najbliższych miesiącach (za wyjątkiem kwietnia, w którym spodziewamy się odreagowania słabszego marca). Dla RPP wynik raczej bez większego znaczenia, ze względu na towarzyszącą mu niepewność. Jednak wzrost w ujęciu pozbawionym wpływu czynników sezonowych można potraktować jako pozytywną niespodziankę, szczególnie biorąc pod uwagę warunki pogodowe".

KONRAD SOSZYŃSKI, BGŻ (mail)

"Podobnie jak w poprzednich miesiącach największe redukcje produkcji dotknęły typowo cyklicznych sektorów. Wzrost produkcji miał miejsce w sektorach antycyklicznych, takich jak produkcja artykułów spożywczych, czy naprawie i konserwacji maszyn i urządzeń. W danych widać bardzo słabą kondycję przemysłu, wynik istotnie poprawia wyższa dynamika produkcji energii, gazu i pary wodnej, co jest pochodną gorszej niż rok wcześniej pogody. Naszym zdaniem dane są kolejną zachętą do redukcji stóp, której oczekujemy w czerwcu". (PAP)

map/ pfm/ ana/