Produkcja przemysłowa w I wzrosła w 20 działach na 34 - GUS

19-02-2013 14:07
19.02. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w styczniu 2013 roku wzrosła w 20 działach gospodarki, spadła zaś w 14 - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 9,5 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 7,2 proc., artykułów spożywczych - o 7,1 proc., urządzeń elektrycznych - o 5,1 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,0 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 2,1 proc. oraz mebli - o 2,0 proc." - napisano w komunikacie z badań.

GUS podaje również, że spadek produkcji sprzedanej przemysłu rdr wystąpił w 14 działach.

"(...) m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 18,3 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 9,8 proc., metali - o 9,1 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 6,0 proc., maszyn i urządzeń - o 4,7 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 3,3 proc. oraz z gumy i tworzyw sztucznych - o 2,0 proc." - głosi komunikat. (PAP)

bg/ osz/