Prezes NBP uważa, że rotacja powoływania członków RPP to pomysł do rozważenia

02-10-2013 16:47
02.10. Warszawa (PAP) - Prezes NBP Marek Belka uważa, że zmiana sposobu powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej i rotacja składu, tak aby zmiana składu nie następowała w tym samym momencie, jest pomysłem do rozważenia.

"Wypowiedzieliśmy się negatywnie na temat propozycji, możliwości powtarzania kadencji przez członków RPP. W stanowisku NBP nie sposób było nie zauważyć, że ta propozycja może być przez niektórych interpretowana jako próby wywierania nacisków na członków RPP aktualnej kadencji, czyli my dystansujemy się od tej propozycji" - powiedział Belka na konferencji prasowej po październikowym posiedzeniu RPP.

"Sam fakt zmiany sposobu powoływania i rotacji Rady, tak aby nie następowało to raz na 6 lat i nie dotyczyło całego składu Rady, to jest rzecz do rozważenia. Nie ulega wątpliwości, że gdyby co 2 lata czy co jakiś czas, 1/3 składu Rady się rotowała, to pewnie nie byłoby to ze szkodą dla jakości pracy. Myślę, że można byłoby sobie wyobrazić, że lepiej by się współpracowało tak rotującej się Radzie chociażby z zarządem NBP" - dodał.

W projekcie założeń do nowelizacji ustawy o NBP, resort finansów zaproponował dwukadencyjność dla członków Rady. Takim zmianom przeciwny jest jednak NBP. Zdaniem przedstawicieli banku może to budzić wątpliwości co do niezależności banku i obniżyć wiarygodność polityki pieniężnej.

W swojej opinii do projektu założeń NBP przypomina też, że w przeglądach polskiej gospodarki OECD wskazuje na fakt, że kadencja wszystkich członków RPP wygasa w zbliżonym terminie, co zwiększa niepewność w polityce pieniężnej i ryzyko niespójności decyzji w kolejnych kadencjach Rady. Bank centralny wskazuje, że wprowadzenie zmian rekomendowanych przez OECD byłoby spójne z międzynarodową praktyką i jednocześnie skróciłoby i ułatwiło okres "uczenia się" polityki pieniężnej.

Wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk w środowym wywiadzie dla PAP poinformował, że jego resort rozważy wprowadzenie takich zmian, które doprowadzą do tego, że cała RPP nie będzie kończyła kadencji jednocześnie. (PAP)

jba/ bg/ asa/