Prawo do dywidendy na instrumencie STBUCKS

07-11-2014 10:55
Szanowni Państwo, 10 listopada 2014 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie STBUCKS.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną  przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • (STBUCKS) dla pozycji długiej +0,27 pkt. dla pozycji krótkiej -0,32 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.