Prawo do dywidendy na instrumencie ORANGEPL

21-06-2016 08:32
 Prawo do dywidendy na instrumencie ORANGEPL

Szanowni Klienci, 21 czerwca 2016  zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie ORANGEPL. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji

  • ORANGEPL dla pozycji długiej +21.25  pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych