Prawo do dywidendy na instrumencie MCDONALD

25-02-2015 10:05
Szanowni Państwo, 26 lutego 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie MCDONALD

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • MCDONALD dla pozycji długiej +72 pkt. dla pozycji krótkiej - 85pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.