Prawo do dywidendy na instrumencie HANDLOWY

26-06-2015 09:03
Szanowni Klienci, 3 lipca 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie HANDLOWY
Prawo do dywidendy na instrumencie HANDLOWY

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • HANDLOWY dla pozycji długiej +631,6 pkt, dla pozycji krótkiej -743 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.