Prawo do dywidendy na instrumencie GE

18-12-2014 09:31
Szanowni Państwo, 18 grudnia 2014 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie GE.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi
w zależności od posiadanych pozycji.

  • GE dla pozycji długiej +19 pkt. dla pozycji krótkiej -23 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.