Prawo do dywidendy na instrumencie BOEING

06-02-2015 10:51
Szanowni Państwo, 11 lutego 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie BOEING

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • BOEING dla pozycji długiej +77 pkt. dla pozycji krótkiej - 91pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.