Prawo do dywidendy na instrumencie AT&T

03-04-2015 09:20
Szanowni Klienci, 8 kwietnia 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie AT&T

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • AT&T dla pozycji długiej +40 pkt, dla pozycji krótkiej –47 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.