Prawo do dywidendy na instrumencie AT&T

07-01-2015 10:52
Szanowni Państwo, 7 stycznia 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie AT&T

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną  przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • AT&T dla pozycji długiej +40 pkt. dla pozycji krótkiej -47 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.