Prawo do dywidendy na instrumencie 3M

13-05-2016 09:20
Szanowni Klienci, 18 maja 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie 3M
Prawo do dywidendy na instrumencie 3M

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • 3M dla pozycji długiej +63.75  pkt. dla pozycji krótkiej -75 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.